Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Izskaidrot un saprast: ko tas nozīmē modeļ-bāzētā izziņas modelī? 

  Podnieks, Kārlis (Latvijas Universitātes 76.zinātniskā konference, 2018-02-23)
  Ko tad nozīmē izprast pasauli? Mans priekšlikums: izmantojam stratēģiju B. Izprast pasauli nozīmē izgudrot efektīvus modeļbūves līdzekļus un iemācīties ar to palīdzību būvēt visus mums vajadzīgos modeļus. Neko vairāk ...
 • Stimulētās mašīnmācīšanās problēmu veidi un risināšanas metodes un rīki 

  Ģinguls, Roberts (Latvijas Universitāte, 2018)
  Stimulētā mašīnmācīšanās ir viena no mašīnmācīšanās apakšnozarēm, kas to padara par vienu no mākslīgā intelekta apakšnozarēm. Ar stimulētās mašīnmācīšanas palīdzību un tās paņēmieniem var modelēt fizikālajā pasaulē sastopamas ...
 • Ģenētiskās programmēšanas algoritms reāllaika videospēlē 

  Luksis, Ritvars (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darba mērķis ir izpētīt iespējas praktiski izmantot ģenētisko programmēšanas algoritmu un mākslīgo neironu tīklu sniegtās iespējas videospēļu kvalitātes uzlabošanā, darbinot reāllaika videospēļu tēlus. Tiek izpētītas ...
 • Towards a General Definition of Modeling 

  Podnieks, Karlis (2010-11-24)
  What is a model? Surprisingly, in philosophical texts, this question is asked (sometimes), but almost never – answered. Instead of a general answer, usually, some classification of models is considered. The broadest possible ...
 • Vietnes Stack Overflow satura analīze 

  Lazdiņš, Kārlis (Latvijas Universitāte, 2018)
  Stack Overflow ir vispopulārākā jautājumu un atbilžu vietne jautājumiem par programmēšanas problēmām. Darbā tiks analizēts vietnes Stack Overflow datu izraksts. Ar datizraces palīdzību datu izrakstā tiks meklētas sakarības ...
 • Rekomendācijas uzņēmuma arhitektūras pārvaldības un vadības uzlabošanai dzīvības apdrošināšanas uzņēmumā 

  Kumarins, Ņikita (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darbā mērķis ir izstrādāt metodi uzņēmuma arhitektūras pārvaldes un vadības uzlabojumiem dzīvības apdrošināšanas uzņēmumam. Uzlabojumus ir plānots sasniegt pirmkārt analizējot esošo stāvokli uzņēmumā izmantojot LEAN un ...
 • Transporta līdzekļu datu ievākšanas un pārraudzības sistēmas izstrāde 

  Felzenbergs, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darbā tiek aprakstīts pētījums par transporta līdzekļu datu ievākšanas un pārraudzības sistēmām un to galvenajām funkcijām. Tiek aprakstītas gan no servisa vai pakalpojumu sniedzēja neatkarīgas iekārtas, gan arī ...
 • Procesuāli ģenerētas spēļu pasaules 

  Ostrovskis, Arnolds (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darbā aprakstītas datorspēles un to izstrādes procesu problēmas, kas saistītas ar spēles satura izveidošanu, kā arī piedāvāts šīs problēmas risinājums – automātiski ģenerēts saturs. Šim risinājumam tika apskatītas vairākas ...
 • Tīmekļa lietotņu ātrdarbības optimizācija 

  Šarapovs, Ēriks (Latvijas Universitāte, 2018)
  Šī darba ietvaros tika apskatīti vairāki veidi, kas ļauj optimizēt tīmekļa lietotņu lejupielādes laiku un klienta puses ātrdarbību. Tika aplūkota satura optimizācijas tēma, kurā tika apskatītas iespējas samazināt nevajadzīgās ...
 • Uzvedības Vadītās Izstrādes metodes izmantošana funkcionalitātes implementācijā 

  Ribalko, Jevgēnija (Latvijas Universitāte, 2018)
  Uzvedības Vadītā Izstrādes (Behavior-driven development jeb BDD) metode ir izstrādes metode, kas paredz testu izstrādi un automatizāciju pirms programmatūras pirmkoda radīšanas un procesus, kuri palīdz implementēt produktu, ...
 • Reālisms bez mistikas: kā saskatīt patiesību modeļu mākonī 

  Podnieks, Kārlis (2016-02-05)
  Ja kāda ideja, paņēmiens utml. izrādās mums reāli noderīgi, ja tie reāli “strādā” utml. tad mēs varam turpināt to izmantot, un varam pat mēģināt pielietot to arī citās situācijās. Tādā veidā dažas no mūsu idejām, paņēmieniem ...
 • Explanation and Understanding in a Model-Based Model of Cognition 

  Podnieks, Karlis (2017-11-20)
  This article is an experiment. Consider a minimalist model of cognition (models, means of model-building and history of their evolution). In this model, explanation could be defined as a means allowing to advance: production ...
 • Philosophy of Modeling: Some Neglected Pages of History 

  Podnieks, Karlis (2017-10-10)
  The work done in the philosophy of modeling by Vaihinger (1876), Craik (1943), Rosenblueth and Wiener (1945), Apostel (1960), Minsky (1965), Klaus (1966) and Stachowiak (1973) is still almost completely neglected in the ...
 • Axia ierīču VMode funkcijas un palīgizeju testu automatizācija 

  Tun, Wai Mon (Latvijas Universitāte, 2017)
  Kvalifikācijas darbs apraksta Axia Power Station un Axia Fusion testēšanas sistēmas VMode un Aux Sends izstrādi. Sistēma pārbauda VMode funkcionalitāti Axia Power Station (APS) un Axia Fusion gan Standarta Livewire audio ...
 • Atgriezeniskā skaņas kanāla un ieraksta režīma testu automatizācija Axia Fusion pultīm 

  Maung, May Htoo (Latvijas Universitāte, 2017)
  Kvalifikācijas darbs ir izstrādāts, lai pārbaudītu vienas no "Telos Alliance" produkta, Axia Fusion Consoles, pielāgotajām un noklusētajām atpakaļejošajām opcijām un ieraksta režīmu opcijām. Pārbaudes process ietver ...
 • Datu importa sistēma "CC-03" 

  Liepa, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2017)
  Dotās programmatūras uzdevums ir veikt automātisku internetveikala OpenCart inventāra sinhronizāciju – ievadi, labošanu, dzēšanu, izmantojot Microsoft Excel tabulas. MODULIS dod iespēju lietotājam organizēt preču inventāru ...
 • Hōsen - rīks 3D modeļu tekstūru krāsošanai un uzklāšanai 

  Levits, Čaks (Latvijas Universitāte, 2017)
  Hōsen ir lietojumprogrammatūra, ar kuras palīdzību var radīt dažāda veida tekstūras, kuras ir sastopamas datorgrafikā, piemēram, difūzijas tekstūras un normālkartes. Primārā funkcija ir ļaut lietotājam, zīmējot tekstūru, ...
 • Skrituļslidu komplektēšanas sistēma 

  Katlaps, Niklāvs (Latvijas Universitāte, 2017)
  Kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt neatkarīgu sistēmu, ar kuras palīdzību tās lietotājam tiek nodrošināts veids, kā dot informāciju par preču sortimentu skrituļslidu veikalā un iespēju pašam lietotājam nokomplektēt ...
 • Atbalsta rīks čaulu programmu izpētei 

  Kurme, Viktorija (Latvijas Universitāte, 2017)
  Čaulu programma ir lineāri algebrisks skaitļošanas modelis. Šis modelis tiek izmantots kvantu skaitļošanas algoritmu izstrādāšanā. Lai atvieglotu čaulu programmu pētīšanu, par darba mērķi tika izvirzīta programmatūras ...
 • Virtualizācijas iespējas datorklases ierīkošanā skolā 

  Oļehnovičs, Edgars (Latvijas Universitāte, 2017)
  Darbā tiek apskatīta virtualizācijas priekšrocības un salīdzinātas virtualizācijas iespējas.. Teorētiski tiek izpētīta darbstacijas virtualizācija un nepieciešamie elementi, lai tā sekmīgi varētu notikt. Īpaši tiek meklēti ...

View more