LU Bibliotēkas un v/a Kultūras informācijas sistēmas organizētā starptautiskā semināra (2005.gada 23. novembris) dalībnieku prezentācijas par lietotāju apkalpošanas jautājumiem - lasītāju automatizēto apkalpošanu, Starpbibliotēku abonementa pakalpojumu Latvijā un Igaunijā, un bibliotēku telpu iekārtošanu.

Recent Submissions