LU Bibliotēkas organizētā 4.Starptautiskā semināra (2006.gada 19.maijs) dalībnieku prezentācijas par bibliotēkas krājuma komplektēšanu, interneta grāmatu veikalu piedāvājumiem un to izmantošanu grāmatu pasūtīšanai Latvijas bibliotēkās.

Recent Submissions