Show simple item record

dc.contributor.advisorLīdums, Gatisen_US
dc.contributor.authorVeipa, Signeen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Teoloģijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T10:40:04Z
dc.date.available2015-03-23T10:40:04Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.other12736en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/7226
dc.description.abstractAizvien pieaugošais skaits cilvēku, kam konstatēti depresīva rakstura traucējumi, ir mudinājis darba autoru meklēt iespējamu šīs situācijas risinājumu. „Kabala un Starppersonālā Psihoterapija” piedāvā metodi, kas spētu uzlabot ārstniecību ar starppersonālās psihoterapijas palīdzību, tādā veidā sniedzot iespēju mazināt depresīva rakstura traucējumus, kā arī slimības epizožu turpmāku atkārtošanos. Emocijas ir izraudzītas kā cilvēka esamību atspoguļojošais elements. Darbā aplūkots kādu nozīmi emocijām piešķir Kabala un kādu starppersonālā psihoterapija. Darba autors, salīdzinot „darbu ar emocijām” abās nozarēs, secina, ka, salīdzinājumā ar starppersonālo psihoterapiju, Kabalas skatījums par emociju ietekmi sniedz iespēju aplūkot cilvēkā radušos stresoru kā viņā esošu, līdz ar to vairojot personas izpratni par stresora cēloni. Secīgi tiek piedāvāts integrēt Kabalas priekšstatu par emociju transformāciju starppersonālajā psihoterapijā, un tā realizācijai autors izmanto Dasein psihoterapeita izstrādāto metodiku darbā ar sapņiem. Pamatojoties uz to, ka gan šajā darbā piedāvātajā metodē, gan Dasein psihoterapeita piedāvātajā metodē tiek veikta personas sajūtu transformācija apziņas līmenī, darba autors pieņem, ka veiktās integrācijas efektivitātei būtu jābūt tikpat veiksmīgai kā iepriekš minētā psihoterapeita metodei, kas, savukārt, varētu mazināt vai pat novērst depresīvo traucējumu esamību, kā arī to atkārtošanos pēc ārstniecības ar starppersonālās psihoterapijas palīdzību.en_US
dc.description.abstractThe growing number of people, who found depressive disorders, has prompted the author of the work to search for a possible solution to this situation. "Kabbalah and Interpersonal Psychotherapy" offers a method which could improve treatment by interpersonal psychological assistance in a manner to make it possible to reduce the depressive disorders, as well as further episodes of disease recurrence. Emotions have been selected as the reflective element of the human existence. The paper examines the role of emotion, which confers Kabbalah and what interpersonal psychotherapy. The author compared "to work with emotions" in both sectors, concludes that, compared with interpersonal psychotherapy, Kabbalah thinking about the emotional implications to look at the resulting stressor of his force, thus enhancing their personal understanding of stressor’s cause. Consequently it is proposed to integrate the idea of emotion transformation of Kabbalah in interpersonal psychotherapy, and for it realization the author uses the methodology developed by Dasein psychotherapist working with dreams. Based on the fact that both, in this work proposed method and Dasein psychotherapist’s proposed method, is carried out in a sense of personal transformation at the level of consciousness, the author assumes that the efficiency of integration would have to be as successful as the above-mentioned method of psychotherapy, which, in turn, could reduce or even prevent the existence of depressive disorder, and their recurrence after medical treatment with interpersonal psychotherapy help.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTeoloģija un reliģiju zinātneen_US
dc.titleKabala un starppersonālā psihoterapijaen_US
dc.title.alternativeKabbalah and interpersonal psychotherapyen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record