Show simple item record

dc.contributor.advisorCālītis, Jurisen_US
dc.contributor.authorAlksnis, Dāvidsen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Teoloģijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T10:42:00Z
dc.date.available2015-03-23T10:42:00Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.other42638en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/7312
dc.description.abstractDarba pamatā ir B.Lonergana un R.Rortija domāšanas salīdzinājums jautājumā par garīgu notikumu realitāti un realitāti vispār. Darba mērķis ir mēģināt no jauna izstrādāt priekšstatu par garīgu notikumu realitāti. Darba tēze sastāv no divām daļām: 1) tiek apgalvots, ka nolūkā izstrādāt priekšstatu par reālu garīgu notikumu ir jāpārvar izpratne par patiesību kā konfrontāciju ar realitāti un to sekmīgi panāk Lonergana attīstītais kritiskais reālisms. 2) par spīti tam, Rortija pragmatisma gaismā, ir atmetama pati tiekšanās pēc garīgu notikumu realitātes atzīšanas, jo savā būtībā tā ir iesaiste varas struktūrās, nevis patiesu zināšanu ieguvē. Darba pirmo nodaļu veido Lonergana domāšanas, viņa kognitīvās teorijas analītisks izklāsts. Darba otrā nodaļa satur īsu Rortija domāšanas izklāstu, vairāk pievēršoties viņa ideju salīdzinājumam ar pirmajā nodaļā aprakstītajiem Lonergana kognitīvās teorijas motīviem. Trešajā nodaļā atspoguļoti argumenti par un pret Lonergana kritisko reālismu.en_US
dc.description.abstractThe paper is a comparison of the thinking of B.Lonergan and R.Rorty on the topic of the reality of spiritual events and reality in general. The aim of this paper is to attempt a reconstruction of the notion of the reality of spiritual events. The thesis consists of two parts: 1) it is maintained that in order to develop the notion of a real spiritual event one must overcome the idea of truth as correspondance to reality and that this is successfully accomplished by Lonergan`s critical realism. 2) For all that, in the light of Rorty`s pragmatism, the striving for the recognition of the reality of spiritual events itself should be abandoned, since it is essentially an involvement in power structures, not the acquirement of true knowledge. The first chapter is an analytical exposition of the thinking of Lonergan and of his cognitive theory. The second chapter contains a short summary of Rorty`s thought. The third reflects the possible arguments for and against Lonergan`s critical realism.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTeoloģija un reliģiju zinātneen_US
dc.titleGarīgu notikumu realitāte un Bernarda Lonergana kritiskais reālismsen_US
dc.title.alternativeThe reality of spiritual events and the critical realism of Bernard Lonerganen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record