Teoloģijas fakultātes sērijas ietvaros izdotie Latvijas Universitātes Rakstu krājumi (1938-1940).

Recent Submissions