Romas katoļu teoloģijas fakultātes sērijā izdotais Latvijas Universitātes Rakstu krājums (1939).

Recent Submissions