Show simple item record

dc.contributor.advisorBalode, Laimuteen_US
dc.contributor.authorZača, Ilzeen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T12:53:59Z
dc.date.available2015-03-23T12:53:59Z
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.other30821en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/9445
dc.description.abstractBakalaura darbs „Talsu rajona urbanonīmi” ir veltīts latviešu valodniecībā maz skartai tēmai – pilsētas toponīmu jeb urbanonīmu vispusīgai analīzei. Šajā pētījumā tiek analizēti viena Kurzemes rajona četru pilsētu (Talsu, Stendes, Sabiles, Valdemārpils) ielu, parku, kalnu, tiltu un ezeru nosaukumi no vēsturiskā un toponīmiskā viedokļa. Darba pirmajā daļā Talsu rajona urbanonīmi tiek vēsturiski sistematizēti, parādot toponīmu izveidošanās, attīstības un pārveidošanās procesu dažādos laika posmos, kā arī meklējot urbanonīmu pārmaiņu motivāciju. Darba otrajā daļā tiek analizēti visi 275 mūsdienās lietojamie urbanonīmi no lingvistiskā viedokļa: derivatīvi, semantiski un etimoloģiski. Ietverot 37 pilsētas daļu vēsturiskos nosaukumus, kurus mūsdienās vairs nelieto, darbā pavisam tiek aplūkoti 312 urbanonīmi. Šī bakalaura darba zinātniskā novitāte ir jauns pētījums onomastikas nozarē, kas papildina nelielo latviešu pētījumu klāstu urbanonīmikā.en_US
dc.description.abstractThe bachelorwork „Urbanonyms of the region of Talsi” is devoted for the linguistic theme, which is contemplated just a little bit – lateral analysis of city place-names or urbanonyms. In this research are analysed names of streets, parks, mountains, bridges and lakes from four cities of one region in Kurzeme (Talsi, Stende, Sabile, Valdemarpils) from the historical and place-name aspect. In the first part of research urbanonyms of the region of Talsi are historical classified, are showed foundation of place-names, developmental and changing process in different time stages, as well as searching for the motivation of change of urbanonyms. In the second part of research are analysed all 275 urbanonyms, which are used in these days in linguistic point of view: semantically, derivativically and etimologically. Including 37 historical names of city parts, which are not used in these days, in research are contemplated 312 urbanonyms. This bachelorwork scientific novelty is new research in onomastic field, which offorces Latvian small exposure in urbanonymic.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiloloģijaen_US
dc.titleTalsu rajona urbanonīmien_US
dc.title.alternativeUrbanonyms of the Region of Talsien_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record