Show simple item record

dc.contributor.advisorLokmane, Ilzeen_US
dc.contributor.authorLagzdiņa, Kristīneen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T12:53:59Z
dc.date.available2015-03-23T12:53:59Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.other31670en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/9454
dc.description.abstractTeikuma struktūras pārmaiņas publicistikā.Maģistra darba mērķis ir izprast, kādas izmaiņas teikuma struktūrā laika gaitā notikušas periodikā. Tika izvēlēti trīs žurnāli no dažādiem laika periodiem: 1940. gada 7. jūnija žurnāls «Atpūta», kas pārstāv laiku, kad aktīvi darbojās latviešu valodnieki, valoda tika kopta un normēta; 1976. gada janvāra žurnāls «Padomju Latvijas Sieviete», kas pārstāv padomju laiku ar krievu valodas ietekmi un 2009. gada 30. septembra žurnāls «Ieva», kas pārstāv mūsdienas. Iegūtie rezultāti tika saskaitīti un, pamatojoties uz tiem, veidoti grafiki, kuros uzskatāmi var ieraudzīt kopīgo un atšķirīgo teikumu uzbūvē, saikļu un saikļavārdu lietojumā, divdabju teicienu izvēlē u. c. Aplūkots arī žurnālos lietoto teikumu komunikatīvo tipu procentuālais sadalījums. Maģistra darba teorētiskais pamats ir latviešu valodnieku pētījumi par izteikumu sintaktiskās struktūras jautājumiem.en_US
dc.description.abstractSentence Structure Changes in Mass Media. The aim of the master paper was to figure out the changes the periodicals have undergone in the course of time. Three magazines of different periods of time were chosen: magazine «Atpūta» (1940, June 7) representing the time, when Latvian linguists were performing actively, the language was cultivated and standardized, magazine «Padomju Latvijas Sieviete» (1976, January) representing soviet time with the influence of Russian language, and magazine «Ieva» (2009, September 30) representing nowadays. The obtained results were summed up and on this basis graphs were made, demonstrating the common and distinctive in the structure of sentences, in the use of conjunctions and conjunctive words, in the choice of participial clauses etc. Percentage of communicative types of sentences in the magazines was also examined. The theoretical basis of master paper is the studies of Latvian linguists on problems of statements’ syntactic structures.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiloloģijaen_US
dc.titleTeikuma struktūras pārmaiņas publicistikāen_US
dc.title.alternativeSentence Structure Changes in Mass Mediaen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record