Show simple item record

dc.contributor.advisorDaija, Paulsen_US
dc.contributor.authorBalode, Lāsmaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T12:54:04Z
dc.date.available2015-03-23T12:54:04Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.other37415en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/9506
dc.description.abstractBakalaura darbā „Postmodernisma iezīmes Kārļa Vērdiņa krājumā „Es” ” aplūkotas postmodernisma estētikas iezīmes, kuras spilgti izpaužas dzejnieka daiļradē – intertekstualitāte, ironija un simulācija. Kārlis Vērdiņš ir viens no šī brīža redzamākajiem dzejniekiem latviešu literatūrā. Autora daiļradei raksturīga labskanība, pārdomāta forma un mūsdienu sabiedrībai aktuālu jautājumu aplūkošana. Darba piecās nodaļās ir aplūkots postmodernisms kā estētiska un kulturāla 20. gs 2. puses parādība, plašāk aprakstītas K. Vērdiņa dzejai raksturīgās postmodernisma iezīmes - intertekstualitāte, ironija un simulācija. Izvērsts Kārļa Vērdiņa un dzejas krājuma „Es” raksturojums, kā arī veikta krājuma analīze intertekstualitātes, ironijas un simulācijas aspektā. Atslēgvārdi: Kārlis Vērdiņš, postmodernisms, intertekstualitāte, ironija, simulācija, simulakri.en_US
dc.description.abstractBachelor work "Features of the Post-modernism in Alithology „Es” by Kārlis Vērdiņš” dealt with postmodern aesthetic features, which are vividly reflected the poet's creative work - Intertextuality, irony, and simulation. Kārlis Vērdiņš is one of the now prominent poets in Latvian literature. The author's creativity is inherent euphony, thought forms and contemporary social issues looking at. Working in five chapters examines postmodernism as an aesthetic and cultural 20th Century second side phenomenon, widely described by K. Vērdiņš poetry inherent characteristics of postmodernism - Intertextuality, irony, and simulation. Extended Charles Vērdiņš and poetry collections, "Es" profile, as well as stock analysis performed Intertextuality, irony and the simulation aspect. Keywords: Kārlis Vērdiņš, postmodernism, Intertextuality, irony, simulation, simulacrum.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiloloģijaen_US
dc.titlePostmodernisma iezīmes Kārļa Vērdiņa krājumā „Es”en_US
dc.title.alternativeFeatures of the Post-modernism in Alithology „Es” by Kārlis Vērdiņšen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record