Now showing items 1-10 of 1

  Astrofizikas observatorijas aizsargjosla (Baldone, Riekstukalns) (1)
  Astronomija LU 64.zinātniskajā konferencē (1)
  Astronomijas nometne „Ērgļa Pī” (1)
  Baldones observatorijas ģenerālais plāns (1)
  Bervalds Edgars (1)
  Ceļš uz “Paradīzi” Antaljā (1)
  Debess aizsardzība Čīlē (1)
  Denderas zodiaks (1)
  Dubultsaule (1)
  Galaktikas difūzā rentgenstarojuma avoti (1)