Now showing items 1-1 of 1

    • “Melnās” mākslas paradokss Adorno “Estētikas teorijā” 

      Karlsbergs, Gusts (Latvijas Universitāte, 2019)
      Šī darba mērķis ir, kritiski analizējot Teodora Adorno Estētikas teoriju, atklāt un detalizēti izklāstīt potenciāli fundamentālu paradoksu, un rast tam risinājumu. Adorno raksturo moderno mākslu kā autonomu un "melnu" ...