Now showing items 1-2 of 2

  • Nestriktas klasterizācijas metodes balstītas uz F-transformētiem datiem 

   Anufrijevs, Mihails (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darbs ir veltīts F-transformācijām un to pielietojumam datu klasterizācijas uzde- vumā. Darbā tika apskatītas nultās un pirmās pakāpes F-transformācijas, nestriktas klasterizācijas metodes, kā arī validācijas indeksi un ...
  • Uz B-splainiem balstītas augstākas kārtas F-transformācijas 

   Kokainis, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2015)
   Tiešā F-transformācija ir lineārs attēlojums no universā X (šajā darbā - intervāls [a;b]) definētām nepārtrauktām funkcijām uz vektoru telpu, kur vektora vērtības apraksta funkciju atbilstoši universa X nestriktam ...