Show simple item record

dc.contributor.advisorSkara-Mincāne, Ritaen_US
dc.contributor.authorLočmele, Lailaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:21:22Z
dc.date.available2015-03-23T13:21:22Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.other12842en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/10943
dc.description.abstractDiplomdarba ”Eiropas valodu portfelis skolēnu mācību prasmju attīstībai angļu valodas stundās vidusskolā” mērķis ir noskaidrot, kā var izmantot Eiropas valodu portfeli, lai uzlabotu šādas mācību prasmes kā pašvērtējumu, pašvadību un pašmotivāciju. Diplomdarba autore uzskata, ka mācību prasmes ir svarīgas skolēniem, mācoties vidusskolā, kā arī nepieciešamas nākotnes studijām augstskolās, darbā, karjerā un dzīvē kopumā. Lai noskaidrotu pašreizējo situāciju skolēnu mācību prasmju attīstībā un Eiropas valodu portfeļa izmantošanu Rīgas 25. vidusskolā, tika veikts atsevišķa gadījuma pētījums. Tā ietvaros anketas tika iedotas pieciem angļu valodas skolotājiem, lai noskaidrotu skolotāju metodes skolēnu mācību prasmju attīstībā un viņu attieksmi pret valodu portfeļa izmantošanu tajā. Tiek anketēti arī 11.klases skolēni, lai noskaidrotu viņu mācību prasmju pašreizējo attīstības līmeni. Skolēni lietoja Eiropas valodu portfeli divu nedēļu garumā. Pēc valodu portfeļa aizpildīšanas, lai noskaidrotu skolēnu viedokli par Eiropas valodu portfeļa lietošanu mācību prasmju attīstībā, skolēni aizpildīja anketas. Veicot pētījumu, diplomdarba autore ir nonākusi pie secinājuma, ka tādas mācību prasmes kā pašvērtējums, pašvadība un pašmotivācija var tikt attīstītas ar dažāda veida uzdevumu palīdzību, kā arī Eiropas valodu portfeļa lietošanu. Pētījums parādīja, ka 11.klases skolēniem ir daudz jāstrādā, lai pilnveidotu šīs mācību prasmes, tādēļ skolotājas pienākums ir noteikt šo prasmju līmeni un radīt skolēniem tādu mācību vidi, kas veicinātu šo prasmju tālāku attīstību. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, diplomdarba autore secina, ka Eiropas valodu portfeli var lietot, lai attīstītu skolēnu mācību prasmes. Gan skolotāji, gan skolēni uzskata Eiropas valodu portfeli par noderīgu un interesantu līdzekli pašvērtējuma, pašvadības un pašmotivācijas prasmju attīstībai. Tā kā 11.klases skolēniem jau ir izveidojies savs konkrēts mācīšanās stils, un skolotājiem ir savs mācīšanas stils, Eiropas valodu portfeļa ieviešana var būt sarežģīta, jo tā pieprasa papildus darbu gan no skolotājiem, gan no skolēniem.en_US
dc.description.abstractThe Diploma Paper ”The European Language Portfolio to Develop Students’ Study Skills in English Lessons at Secondary School” was written in order to find out how the European Language Portfolio can be used to improve such students’ study skills as self- assessment, self-management and self-motivation. The author of the Diploma Paper considers study skills an important part of studies in secondary school as well as an essential part of their future studies in universities, work, carrier and life in general. To find out the current situation of developing students’ study skills and the implementation of the ELP in Riga Secondary School No 25, the case study was carried out. Within the framework of it, 5 English teachers were given questionnaires to explore teachers’ strategies for developing students’ study skills and their attitude towards language portfolios in development of these skills. To find out the current development of students’ (Form 11) study skills, questionnaires were given to students. The students were using the ELP for two weeks. After having filled the ELP, to find out students’ opinion about the ELP in the development of study skills, questionnaires were given to students. The study allowed the author of the Diploma Paper to conclude that such study skills as self- assessment, self-management and self-motivation are developed by the use of different kind of activities, as well as the European Language Portfolio. The research showed that students of Grade 11 have already developed some study skills, so the teachers’ duty is to state the levels of these skills and form an environment to facilitate further development of these skills. The author of the Diploma Paper concludes from the collected data that the European Language Portfolio can be used to develop students’ study skills. Teachers and students find the European Language Portfolio to be a useful and interesting tool for developing such study skills as self- assessment, self-management and self-motivation. As students of Grade 11 have already formed their own learning process; and teachers have formed their teaching style, the implementation of the European Language Portfolio in English lessons could be difficult as it also requires additional work for both teachers and the students.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.titleEiropas valodu Portfelis skolēnu mācību prasmju attīstībai angļu valodas stundās vidusskolāen_US
dc.title.alternativeThe European Language Portfolio to Develop Students' Study Skills in English Lessons at Secondary Schoolen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record