Show simple item record

dc.contributor.advisorAuziņa, Ausmaen_US
dc.contributor.authorEngere, Līvaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:22:16Z
dc.date.available2015-03-23T13:22:16Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.other32503en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/11352
dc.description.abstractDiplomdarba „Cilvēka figūras iepazīšana 2. klasē izmantojot siluetu” tapšanā galvenais mērķis bija izveidot un aprobēt uzdevumu kopu cilvēka figūras iepazīšanā vispārizglītojošās skolas 2. klasē. Lai to realizētu tika izvirzīti šādi galvenie uzdevumi: izpētīt LR Izglītības un zinātnes ministrijas pamatizglītības standartu un mācību programmu vizuālajā mākslā 2. klasei, iepazīties ar cilvēka figūras proporcijām un silueta nozīmi to apgūšanai, iepazīties ar Senās Grieķijas apgleznoto keramiku, iepazīties ar jaunākā skolas vecumposma īpatnībām, kā arī izveidot un aprobēt uzdevumu kopu cilvēka figūras iepazīšanai. Cilvēka figūra ir nozīmīga mākslas daļa. Ir svarīgi skolēnus iepazīstināt ar to no pašiem pamatiem. Tādēļ tika izveidoti uzdevumi, kuru izpildes laikā skolēns iepazīstas ar cilvēka figūru izmantojot siluetu. Cilvēka figūrai izteiktai siluetā ir labi nolasāmas proporcijas. Pirmajā nodaļā autore iepazīstina ar cilvēka proporcijām, siluetu un silueta zīmējumu, kā arī ar Senās Grieķijas apgleznoto keramiku, kurā ir apvienots siluets un cilvēka figūra. Otrajā nodaļā autore iepazīstina ar pamatizglītības standartu un mācību programmu, vecumposma īpatnībām un aplūko izmantojamās pedagoģiskās metodes. Trešajā nodaļā tiek aplūkota uzdevumu kopas aprobācija un skolēnu sasniegumu izvērtējums. Diplomdarbs veikts balstoties uz latviešu un krievu valodā pieejamo literatūru par pedagoģiju, bērnu psiholoģiju, vizuālo darbību un mākslu, kā arī autores pašas veikto pētījumu Jeru pamatskolas 2. klasē.en_US
dc.description.abstractThe main objective of the diploma thesis "Mastering the Human Figure Using the Silhouette in 2nd Class " was to set up and approbate a group of tasks in learning the human figure in a comprehensive school second class. In the process the following tasks were raised: examine the elementary education standards and curriculum set by the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia in visual arts for 2nd class, get acquainted with the human figure proportions and the role of the silhouette in mastering it, get acquainted with ancient Greek painted pottery, get acquainted with the junior school-age features, as well as create and approbate a group of tasks for mastering the human figure. Human figure is an important part in art. It is important to familirize the students with it from the base. Therefore the tasks were made and while performing them using the silhouettes the students get acquainted with a human figure. In the first chapter the author presents the human proportions, silhouette and silhouette drawing, as well as ancient Greek painted pottery which combines silhouette and human figure. In the second chapter the author presents the standard and curriculum of the elementary education, age specific features and looks at the pedagogical methods used. The third chapter describes a task set approbation and evaluation of the students’ achievements. Diploma thesis was carried out on the basis of the available literature in Latvian and Russian on pedagogy, children psychology, visual arts and activity, as well as the author’s own studies in Jeru Elementary School 2nd class.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.titleCilvēka figūras iepazīšana 2. klasē izmantojot siluetuen_US
dc.title.alternativeMastering the Human Figure Using the Silhouette in 2nd Classen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record