Show simple item record

dc.contributor.advisorStramkale, Ligitaen_US
dc.contributor.authorLaube, Jolantaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:35:58Z
dc.date.available2015-03-23T13:35:58Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.other20678en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/12037
dc.description.abstractDarba nosaukums: Pasakas jaunākā skolas vecuma bērnu emocionālā pārdzīvojuma rosināšanai. Autore: Jolanta Laube. Darba zinātniskā vadītāja: Dr. paed., doc. Ligita Stramkale. Pētījuma jautājums: Kas rosina skolēnos emocionālo pārdzīvojumu pēc pasaku noklausīšanās? Pētījuma priekšmets: Emocionālā pārdzīvojuma rosināšana. Pētījuma objekts: Pasaku klausīšanās sākumskolā. Pētījuma mērķis: Teorētiski analizēt pasakas un emocionālo pārdzīvojumu, kā arī empīriski noteikt no emocionālā pārdzīvojuma rosināšanas faktorus pasaku noklausīšanās rezultātā. Darbs satur 63 lapaspuses bez pielikumiem, 121 lapaspusi ar pielikumiem. Kopumā darbs satur 37 pielikumus. Teorētiskās literatūras analīzē tika apskatītas latviešu tautas pasakas, to veidi, pasaku pozitīvais devums jaunākā skolas vecuma bērnu attīstībā, emocionālais pārdzīvojums un tā saistība ar pasakām. Pedagoģiskajā pētījumā tika apzināti 1. – 4. klašu skolēni un viņu vecāki, lai iegūtu informāciju par to, kāda ir jaunāko klašu skolēnu un viņu vecāku attieksme pret pasaku lasīšanu, iegūtos rezultātus apkopojot un salīdzinot. Tika veikts pedagoģisks pētījums, vai pēc pasaku izlasīšanas skolēnos rodas emocionāls pārdzīvojums? Pētījums tika veikts lasot skolēniem priekšā pasaku un izmantojot pedagoģisko novērošanas metodi, pēc tam tika izdarīti secinājumi, balstoties uz izvirzītajiem kritērijiem, vai skolēnos radās emocionālais pārdzīvojums. Šo darbu ieteicams lasīt visiem interesentiem, bet galvenokārt esošajiem un topošajiem jaunāko klašu pedagogiem un viņu vecākiem.en_US
dc.description.abstractThe title: Fairy - tales for promoting the experience of the junior school age pupils. Author: Jolanta Laube The manager: dr.paed., doc. Ligita Stramkale The question of study: What encourages emotional experience in younger learners after listening to fairy tales? Thing of study: encouraging emotional experience Object of study: Listening to fairy tales at Elementary school The aim of study: to analyze fairy tales and emotional experience, empirically determine factors of encouraging emotional experience in result of listening to fairy tales. The study consists of 63 pages without additions, 121 pages with additions. There are 37 additions altogether. Study theory part is based on analyzing Latvian fairy tales, kinds of fairy tales, the positive aspects of fairy tales in young learners development, emotional experience and its relationship with fairy tales. In the pedagogical study there were asked learners of 1-4 classes and their parents to get information about younger learners and their parents’ attitude to reading fairy tales. The results were collected and compared. There was done pedagogical research to find out if emotional experience in younger learners is forming after reading out fairy tales. This study was done reading fairy tale loudly for students and using method of observation. After that conclusions based on criterias were done. Teachers of younger learners and their parents are advised to read this study.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.titlePasakas jaunākā skolas vecuma bērnu emocionālā pārdzīvojuma rosināšanaien_US
dc.title.alternativeFairy-tales for promoting the emotional experience of the junior school age pupilsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record