Show simple item record

dc.contributor.advisorKalvāns, Rūdolfsen_US
dc.contributor.authorLapsiņa, Ievaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:35:59Z
dc.date.available2015-03-23T13:35:59Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other21269en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/12046
dc.description.abstractMaģistra darba tēma ir „Eiropas skolu daudzpusējās partnerības projekta vadība”. Mūsdienu strauji mainīgajā laikā cilvēkiem ir nepieciešamas jaunas zināšanas un prasmes. Skolēniem un arī skolotājiem ir jāmācās pielāgoties pārmaiņām. Sabiedrība pieprasa zinošus, mobilus darba cilvēkus, kas jebkurā laikā spēj pilnveidoties un apgūt jaunu profesiju. Skolas vadībai, lai nodrošinātu sekmīgu izglītības procesu, jāpilnveidojas pašai un jāmeklē jaunas iespējas, kas palīdzētu skolēniem pielāgoties dzīvei daudzkultūru un pārmaiņu sabiedrībā. Kā viena no iespējām ir iesaistīšanās Eiropas skolu daudzpusējos projektos. Maģistra darbā ir izpētītas teorētiskās nostādnes par Eiropas skolu daudzpusējiem projektiem un Latvijas skolu būtiskākajiem ieguvumiem. Pētījumā tika veikta anketēšana, lai noskaidrotu pedagogu, skolēnu, skolas attieksmi un nozīmīgākos ieguvumus no Comenius projekta vadības. Apkopojot datus, tika konstatēts, ka ikvienai skolai vajadzētu iesaistīties šāda veida projektā. Tas sniedz jaunas iespējas un zināšanas. Praktiskajā daļā ir apkopotas izglītības iestādes projektu iespējas Eiropā un pasaulē. Eiropas skolu daudzpusējie projekti ir skolēnu un pedagogu pilnveides iespējas visos aspektos. Atslēgvārdi: Eiropas skolu daudzpusējie projekti, Comenius, projektu vadība un iespējas.en_US
dc.description.abstractThe title of this master’s work is „European school multicultural partnership project leading”. In modern rapidly changing world people have a need for new knowledge and skills. Students and teachers have to learn to adjust for changes. The society requests knowing and mobile employees, who can improve themselves and learn a new profession at any time. School leadership has to improve itself on its own and search for new possibilities to provide a successful education which would help students to adjust for a multicultural and changing life. As one of possibilities is to involve into European school multicultural projects. Theoretical stances about European school multicultural projects and their essential benefits for Latvian schools will be explored in this work. A survey was used for a research to clarify teacher, student and school attitude and main benefits during the project time. Data summary showed that each school should involve into a such kind of project. It gives new knowledge and chances. It the work’s practical part a summarized possibility list is given for educational institution. European school multicultural projects are student and teacher improvement chance in all aspects. Keywords: European school multicultural projects, Comenius, project leading and possibilities.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIzglītības vadībaen_US
dc.titleEiropas skolu daudzpusējās partnerības projekta vadība.en_US
dc.title.alternativeEuropean School Multicultural Partnership Project Leading.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record