Show simple item record

dc.contributor.advisorStikāne, Ilzeen_US
dc.contributor.authorIgaune, Sanitaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:36:46Z
dc.date.available2015-03-23T13:36:46Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.other34895en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/12369
dc.description.abstractDiplomdarbā „Radošās darbības rosināšana A. Čaka personības un daiļrades iepazīšanas stundās 11. klasē” izvirzīts mērķis izstrādāt un aprobēt metodisko sistēmu radošās darbības rosināšanai. Vērojumi, skolotāju atziņas un Valsts izglītības satura centra veiktie pētījumi liecina – skolēnu darbos pietrūkst radošuma, oriģinalitātes, personiskas ieinteresētības, tāpēc tam pievēršama īpaša uzmanība, kas nosaka pētāmās problēmas aktualitāti. Diplomdarba četrās nodaļās piedāvāts ieskats teorētiskajās atziņās, kas aktuālas un būtiskas pētāmās problēmas aspektā, pamatota metodiskās sistēmas atlase, izstrāde un aprobācija, raksturota pedagoģiskā izmēģinājumdarbība un analizēti iegūtie rezultāti. Izvērtējot skolēnu radošos darbus, secināts – ja nodrošināta atbilstoša vide, apstākļi, piedāvātas dažādas radošās darbības, kurās var izpaust sev nozīmīgo, skolēnu darba rezultāts ir oriģināls, radošs un novators, tāpēc ir pamats uzskatīt, ka pētījuma mērķis ir sasniegts, izvirzītie uzdevumi - paveikti.en_US
dc.description.abstractThe aim of the diploma Paper is to develop and approbate the methodological system for the promotion of creative activity in the lessons dedicated to the exploration of Aleksandrs Čaks personality and creative work in Grade 11. Observations, teachers’ propositions and the research carried out by the National Centre for Education showed that the students’ work lack creativity and originality, as well as personal investment, therefore this issue calls for special attention, thus defining the topicality of the problem of the current Paper. The evaluation of the creative work of the students demonstrated that appropriate environment and conditions are ensured for the students and if various creative activities are offered, allowing to express what is important to them, the results of the students’ work are original, creative and innovative, thus allowing to conclude that the aim of the research has been reached and the proposed tasks accomplished.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.titleRadošās darbības rosināšana A. Čaka personības un daiļrades iepazīšanas stundās 11. klasēen_US
dc.title.alternativeEncouragement of creative activity in the lessons devoted to exploring A. Čaks’s personality and creative work in Grade 11en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record