Show simple item record

dc.contributor.advisorĀbika, Lilijaen_US
dc.contributor.authorPlataiskalna, Guntaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:46:09Z
dc.date.available2015-03-23T13:46:09Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.other27698en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/12985
dc.description.abstractDiplomdarba mērķis ir salīdzināt divkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaiti Lūkas Pačoli traktātā „Par kontiem un ierakstiem”, kas ir pirmais nozīmīgākais publicētais darbs par šo tēmu, ar divkāršā ieraksta grāmatvedības normatīvajiem aktiem šodien Latvijā. Tā kā šis traktāts līdz šim nav ticis tulkots no latīņu valodas uz latviešu valodu un publicēts, tad darbā ir izmantoti autores pašrocīgi tulkojumu fragmenti. Darbs sastāv no trim nodaļām, 1. – „Saimniecisko darījumu iegrāmatošana un grāmatvedības reģistru kārtošana”, 2. – „Grāmatvedības cikls” un 3. – „Sākotnējā inventarizācija”. Secināts, ka būtībā divkāršā ieraksta uzskaite ir tāda pati, kā pirms 5 gadsimtiem, bet mainījušās un sarežģījušās ir uzskaites reģistru formas. Kā informācijas avoti izmantoti grāmatvedības uzskaiti reglamentējošie Likumi, MK noteikumi u.c. normatīvie dokumenti, kā arī L. Pačoli traktāts „Par kontiem un ierakstiem”, kas ir viņa grāmatas „Summa de Aritmetica, Geometria, Proportia et Proportionalita” sastāvdaļa.Atslēgvārdi: L.Pačoli, divkāršā ieraksta sistēma, grāmatvedības salīdzinājums, traktāts „Par kontiem un ierakstiem”, memoriāls, žurnāls, virsgrāmata.en_US
dc.description.abstractDiploma main target is to compare the double-entry bookkeeping in Luka Pacolli tractate „About accounts and records”, which is the first major published work on this topic, with the double-entry accounting laws today in Latvia. Since this tractate so far has not been translated from Latin to the Latvian and published, then in his work author has used self translated excerpts. Written work consists of three sections, 1. – „The economic business recording and accounting records keeping” , 2. – „Accounting cycle” and 3. – „Initial Inventory”. Conclusion was made that essentially double-entry accounting is the same as five centuries ago, but accounting records forms have changed and complicated. As information sources there were used accounting regulatory Laws, MK regulations and other normative documents, and L. Pacoli treatise „Particulars of Reckonings and Their Recording” which is component of his book „Summa de Aritmetica, Geometria, Proportia et Proportionalita”. Keywords:L.Pacoli, double-entry accounting, comparison of accounting, treatise „Particulars of Reckonings and Their Recording”, Memorandum, Journal, Ledger.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomikaen_US
dc.titleL.Pačoli traktāta „Par kontiem un ierakstiem” salīdzinājums ar divkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaiti reglamentējošiem likumiem šodien un fragmentu tulkojums no latīņu valodas latviešu valodāen_US
dc.title.alternativeComparing of L.Pacolli tractate "Particulars of Reckonings and their Recording" and double-entry accounting laws today and translation of excerpts from latin language to latvianen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record