Recent Submissions

 • A/S Lauma konkurētspējas vadības pilnveidošana 

  Kokorišs, Andris (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba tēma ir “A/S Lauma konkurētspējas vadības pilnveidošana”. Darba pētījums ir par konkurētspējas vadības pilnveidošanas iespējām vienā no lielākajiem tekstilrūpniecības uzņēmumiem Latvijā. Bakalaura darba ...
 • Vadības stilu analīze un darbinieku motivācija uzņēmumā "X" 

  Pekse, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba tēma ir “Vadības stilu analīze un darbinieku motivācija uzņēmumā “X””. Darba mērķis ir noskaidrot vadības stilu dažādību un to iedarbību uz darbinieku motivāciju un veiktspēju uzņēmumā ”X”. Lai sasniegtu ...
 • Mārketinga komunikāciju pilnveidošanas iespējas uzņēmumā "Novatours". 

  Sotnieks, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2020)
  Mērķis - pamatojoties uz mārketinga komunikāciju izpētes teorētiskām atziņām, to īpatnībām tūrisma jomā, kā arī aptaujas rezultātiem, izpētīt mārketinga komunikāciju īstenošanu uzņēmumā “Novatours”, atklāt nepilnības un ...
 • Neiromārketings patērētāju uzvedības pētīšanā. 

  Citajeva, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darba tēma ir “Neiromārketings patērētāju uzvedības pētīšanā”. Maģistra darba pētījuma mērķis ir, balstoties uz teorētiskiem datiem par patērētāju uzvedību un neiromārketinga piemērošanu tās izpētei, kā arī ...
 • Viedierīču un lietotņu izmantošana tūrismā. 

  Faibuševiča, Ramona (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba tēma ir “Viedierīču un lietotņu izmantošana tūrismā”. Interneta un tehnoloģiju attīstības ietekme uz mūsdienu tūrisma produktiem un pakalpojumiem kļūst arvien lielāka, turklāt ir neizbēgama. Tūrisma interneta ...
 • Teātra nozares attīstības tendences Latvijā 

  Freija, Daiga (Latvijas Universitāte, 2020)
  Valsts dibināto teātru galvenais uzdevums, saskaņā ar Kultūras ministrijas uzdotajiem uzdevumiem, ir pēc iespējas lielākam apmeklētāju skaitam izrādīt kvalitatīvas teātra izrādes, nevis peļņas gūšana. Ņemot vērā, ka nozari ...
 • Uzņēmuma GEMOSS darbības stratēģijas analīze, novērtēšana un tās attīstības iespējas 

  Ziemelis, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba tēma ir „Uzņēmuma Gemoss darbības stratēģijas analīze, novērtēšana un tās attīstības iespējas”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma SIA Gemoss darbības attīstībai. Darbs sastāv no ...
 • Motivācijas sistēmas izpēte un pilnveide uzņēmumā SIA "Evolution Latvia" 

  Smoļina, Alisa (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba temats ir “Motivācijas sistēmas izpēte un pilnveide uzņēmumā SIA “Evolution Latvia’’. Latvijā bāzētais uzņēmums ir Evolution Gaming meitas uzņēmums, kurš ir vadošais B2B tiešraides kazino piegādātājs. ...
 • Latvijas kā tūrisma galamērķa uztvere Krievijā kā prioritārajā mērķa tirgū. 

  Belousovs, Vadims (Latvijas Universitāte, 2020)
  Pētījums par „Latvijas kā tūrisma galamērķa uztveri Krievijā kā prioritārajā mērķa tirgū” ir praktisks pētījums par Krievijas tūristu Latvijā viedokļiem un priekšstatiem par Latviju kā tūrisma galamērķi. Pētījuma mērķis ...
 • Īstermiņu aizdevumu uzņēmuma klientu novērtēšana 

  Pētersons, Valts (Latvijas Universitāte, 2020)
  Īstermiņu aizdevumu nozarei parādoties Latvijā 2007.gadā, tai joprojām nav noteikta valstiska mehānisma, kas pasargātu tā klientus. Nenomāksāts aizdevums rezultējas maksātnespējā, aizdevuma ņēmēja ieiešanu pelēkajā ...
 • Latvijas komercbanku un komersantu sadarbības pilnveides iespējas 

  Nekrutenko, Romāns (Latvijas Universitāte, 2020)
  Darbā ir aprakstīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību ietekme uz sadarbību starp Latvijas komercbankām un komersantiem. Komersanti saskaras ar paaugstināto informācijas ...
 • Kvalitātes vadības un vides pārvaldības sistēmas ieviešana uzņēmumā 

  Volkova, Elīna (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba tēma ir ‘’ Kvalitātes vadības un vides pārvaldības sistēmas ieviešana uzņēmumā’’. Darba mērķis ir padziļinātāk izpētīt KVS un VPS sistēmu ieviešanas būtību un nozīmi, kā arī ņemt kā piemēru un novērtēt to ...
 • Jaunu darbinieku piesaiste un adaptācijas process organizācijā "LMT Retail&Logistics” 

  Banzeruka, Jūlija (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba tēma ir “Jaunu darbinieku piesaiste un adaptācijas process organizācijā LMT Retail&Logistics SIA”. Tēmas aktualitāte saistīta ar jaunu darbinieku piesaisti un adaptācijas procesu un grūtībām, ar ko nākas ...
 • Stratēģijas izstrāde uzņēmumā SIA “Fire Security” 

  Vīksna, Roberts (Latvijas Universitāte, 2020)
  “Fire Security” SIA ir neliels uzņēmums, kas nodarbojās ar dažādu drošības sistēmu projektēšanu un uzstādīšanu. Uzņēmums laika gaitā ir pierādījis, ka spēj kvalitatīvi izpildīt paveikto darbu un izmantot pieredzējušu ...
 • AS “Virši – A” konkurētspējas analīze Latvijas tirgū 

  Liepiņš, Uģis (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba “AS “Virši – A” konkurētspējas analīze Latvijas tirgū” mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par konkurētspēju, kā arī uz patērētāju aptaujas rezultātiem, izpētīt un analizēt AS “Virši - A” konkurētspēju ...
 • Pārmaiņu vadības ieviešana uzņēmuma SIA “TAV LATVIA OPERATION SERVICES” saimnieciskās darbības pilveidošanai 

  Jeršovs, Artjoms (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt pārmaiņu vadības ieviešanas iespējas uzņēmumā SIA “TAV Latvia Operation Services” un izstrādāt pārmaiņu vadības ieviešanas plānu tā saimnieciskās darbības pilnveidošanai. Pārmaiņu vadības ...
 • Darbinieku apmierinātība un motivācijas sistēma uzņēmumā SIA "Papīrs un kafija" 

  Rozenbaha, Ilze (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba tēma ir Darbinieku apmierinātība un motivācijas sistēma uzņēmumā ‘’Papīrs un kafija’’. Mūsdienu strauju attīstošajā tehnoloģiju Pasaulē darba devējs nereti neseko līdzi pārmaiņām un darbinieku aktuālajām ...
 • Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas Ķemeros 

  Krastiņa, Anete (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbā tiek pētītas uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas Jūrmalā, Ķemeros. Izvēlētā uzņēmējdarbības nozare ir ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, izveidojot mājīgu kafejnīcu. Kā konstanti izvēloties šādu nozari un ...
 • Organizatoriskie aspekti droša elektroniskā paraksta ieviešanai organizācijā 

  Zeltīte, Sigita (Latvijas Universitāte, 2020)
  Organizāciju vadītājiem un darbiniekiem laiks kā resurss ir svarīgs, līdzīgi kā organizāciju ilgtspēja, kas ietver arī rūpes par dabu. Drošs elektronisks paraksts ir produkts, kas ir saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, un ...
 • Mazu un vidēju uzbekistānas uzņēmumu eksports: Lauksaimniecības produktu pārbaude 

  Khaydarov, Eldorkhuja (Latvijas Universitāte, 2020)
  Neskatoties uz pastāvīgu Uzbekistānas Republikas eksporta kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju pieaugumu un ārējās tirdzniecības liberalizāciju, eksporta aktivitāte parāda vairākus faktorus, kuriem ir būtiska ierobežojoša ...

View more