Recent Submissions

 • Latvijas inflācijas jutīgums pret globālā faktiskā un potenciālā izlaides apjoma starpības izmaiņām 

  Vaice, Paula (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darbā veikta inflācijas jutīguma pārbaude pret sagaidāmo inflāciju, iekšzemes un globālā izlaides apjoma starpībām un importa cenu izmaiņām. Globālā izlaides apjoma starpības aprēķinam izmantotas trīs svēršanas ...
 • Tūrisma pieprasījuma izmaiņu mūsdienu tendences. 

  Zecmane, Arta (Latvijas Universitāte, 2018)
  Tūrisma nozare ir viena no straujāk attīstošajām nozarēm pasaulē, kas katru gadu apkalpo arvien vairāk tūristu. Nozare ir jūtīga satricinājumiem un atrodas pārmaiņu periodā. Latvijai, kuras tūrisms turpina ik gadu attīstīties ...
 • Speciālo ekonomisko zonu attīstība un novērtējums Latvijā 

  Vasiļjeva, Sanita (Latvijas Universitāte, 2018)
  Lai izveidotu maģistra darbu “Speciālo ekonomisko zonu attīstība un novērtējums Latvijā”, tika izvirzīts mērķis veikt speciālo ekonomisko zonu izvērtējumu, tādējādi noskaidrojot zonu ietekmi uz reģionu rādītājiem, attīstību ...
 • Projekts: SIA "Kaislība pret kafiju" dibināšana 

  Mincāns, Mārcis (Latvijas Universitāte, 2018)
  Kafiju mūsdienās lieto lielākais vairums pasaules iedzīvotāju. Šī dzēriena vēsture ir ļoti sena, Eiropā gan tā nonāca daudz vēlāk, tomēr tās izplatība bija ļoti strauja. Mūsdienās kafija ir dzēriens, kas ik rītu tiek lietots ...
 • Internetveikala "Smaržas Tev" potenciālās attīstības iespējas Latvijas tirgū. 

  Tisjaka, Renāte (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darba tēma ir “Internetveikala “Smaržas Tev” potenciālās attīstības iespējas Latvijas tirgū” . Kosmētikas nozare ieņem ļoti nozīmīgu lomu patērētāju dzīvēs un ekonomikas veidošanā, līdz ar to pieaug mārketinga ...
 • Eko zīmolu novērtējums patērētāju auditorijā. 

  Samiņa, Agnese (Latvijas Universitāte, 2018)
  Agnese Samiņa. Maģistra darbs “Eko zīmolu novērtējums patērētāju auditorijā”. Eko zīmolu popularitāte un aktualitāte Latvijā ir salīdzinoši zemāka kā citās valstīs Eiropā. Eko zīmolu novērtējumam patērētāju auditorijā ir ...
 • Projekts: Automazgātavas uzņēmuma "Freedom" dibināšana 

  Sakoviča, Anita (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darba ideja ir izveidot automazgāšanas uzņēmumu Daugavpilī, kas sniegs kvalitatīvus automobiļu uzkopšanas pakalpojumus par pieejamām cenām. Autore izstādājā un detalizēti novērtēja uzņēmuma SIA „Freedom” projekta ...
 • Projekts: Kafejnīcas "Croissant Cafe" dibināšana 

  Baikovska, Merita (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darba mērķis ir jauna uzņēmuma – kafejnīcas „Croissant Cafe” dibināšana Rīgas centrā, kas paplašinās kopējo piedāvājumu ar jauna veida kārtainās mīklas konditorejas izstrādājumiem – krusāniem, krufiniem un kronatiem. ...
 • Telpu iekšējā iekārtojuma un gaisotnes ietekme uz patērētāju uzvedību pakalpojumu sfērā Latvijā. 

  Siliņa, Sandra (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darba ”Telpu iekšējā iekārtojuma un gaisotnes ietekme uz patērētāju uzvedību pakalpojumu sfērā Latvija” mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām un ekspertu un patērētāju aptaujas rezultātiem par telpu iekšējo ...
 • Viesnīcas "Baltvilla" mārketinga komunikācijas plāna izstrāde . 

  Feldmane, Agrita (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darba izvēlētā tēma ir “Viesnīcas “Baltvilla” mārketinga komunikācijas plāna izstrāde”. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz analīzes rezultātā iegūtajām teorētiskām un praktiskām atziņām par mārketinga ...
 • Latvijas dzērienu nozares eksporta konkurētspēja 

  Manguse, Beāte (Latvijas Universitāte, 2018)
  Valsts, tajā skaitā arī eksporta konkurētspēja, ir viens no galvenajiem faktoriem, kas veicina valsts ekonomisko attīstību, nodrošina tās iedzīvotājus ar augstu dzīves līmeni, uzņēmumus - ar plašākām iespējām starptautiskajos ...
 • Ietekmes uz vidi samazināšanas iespējas elektromontāžas uzņēmumā SIA "ARKO EL". 

  Goba, Elijs (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darbā apskatīta elektroenerģijas ražošanas ietekmes uz vidi problemātika pasaulē, veikta datu analīze, pētīta enerģijas ražošanas alternatīvas no atjaunojamajiem resursiem un analizēta citu valstu pieredze, ...
 • Loģistikas attīstības mūsdienu tendences. 

  Upītis, Aivis (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura izvirzītā tēma ir “Loģistikas attīstības mūsdienu tendences”. Bakalaura tema izvēlēta ar mērķi izpētīt un izanalizēt Latvijas loģistikas sistēmas darbību un tā iespējas attīstīt tranzītu. Veicot pētijumu, ...
 • Latvijas tranzīta nozares attīstība 

  Macpane, Liene (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darbs izstrādāts, pamatojoties uz šī brīža situāciju un pēdējā laika notikumiem gan Latvijas tautsaimniecībā, gan ārvalstīs. Šajā darbā tiek analizēti pēdējo gadu statistikas dati, kas skar Latvijas tranzīta ...
 • Klientu attiecību vadīšana uzņēmumā. 

  Velberga, Dace (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz līdzšinējo Circle K klientu attiecību vadīšanas pamatprincipu, analīzi un salīdzināšanu ar konkurentu piedāvājumiem, izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Pirmajā nodaļā analizēti ...
 • Publiskās un privātās partnerības projektā iesaistīto pušu ieguvumi un riski 

  Litiņš, Andris (Latvijas Universitāte, 2018)
  Situācijā, kad pašvaldību un valsts budžeta līdzekļi ir ierobežoti, bet vajadzība pēc infrastruktūras attīstības, jaunu objektu būvniecības tikai pieaug, publiskā un privātā partnerība var būt kā risinājums, lai īstenotu ...
 • Banku darbības attīstības raksturojums Latvijā 

  Kniša, Olga (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darba tēma ir „Banku darbības attīstības raksturojums Latvijā”. Bakalaura darba tēmas aktualitāti pamato tas, ka mūsdienas finanšu tirgū ir lielā nozīme banku sistēmai un tās efektīvai darbībai. Darba mērķis ir ...
 • Biznesa pakalpojumu centru izveides motīvi un vietas izvēli ietekmējošie faktori 

  Ločmele, Anna (Latvijas Universitāte, 2018)
  Uzņēmumu vidū strauji izplatās biznesa pakalpojumu centra koncepcija, kas ieņem aizvien lielāku nozīmi reģiona ekonomikas izaugsmes veicināšanā, taču motīvi un vietas izvēli ietekmējošie faktori pētnieciskajā vidē ir maz ...
 • Vadītāja loma pirmsskolas izglītības iestādes ilgtspējīgās attīstības nodrošināšanā 

  Bodnarjuka, Anna (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darbā nosaukums ir “vadītajā loma pirmskolas izglītības iestādes ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.”. Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tika analizētas dažādu autoru atziņas ...
 • Ražošanas uzņēmumu finansēšana mainīgas konkurences apstākļos MVU segmentā 

  Parasigs-Parasiņš, Rolands (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darba “Ražošanas uzņēmumu finansēšana mainīgas konkurences apstākļos MVU segmentā” mērķis ir izpētīt, kādiem kritērijiem ir jāatbilst ražošanas uzņēmumu konkurences stratēģijām, saņemot bankas aizdevumu, un izstrādāt ...

View more