Show simple item record

dc.contributor.advisorKūle, Maijaen_US
dc.contributor.authorŠmaukstele, Līvaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:47:22Z
dc.date.available2015-03-23T13:47:22Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.other31124en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/13643
dc.description.abstractŠajā darbā tiek apskatīts Serēna Kirkegora izmisuma apjēgums. Pirmā nodaļā tiek sniegt īss ieskats filozofa dzīves gājumā, filozofijas aspektos. Otrajā nodaļā ir atrodama Kirkegora darbu „Slimība uz nāvi” un „Vai nu – vai arī” analīze, kas saistīta ar izmisuma apjēgumu: „Slimība uz nāvi” pirmā daļa – slimība uz nāvi ir izmisums. Kirkegors norāda, ka izmisums rodas no nelīdzsvarotības Es. Izmisumu var apzināties un neapzināties. Apzinoties izmisumu rodas divas galvenās izmisuma formas- negribēt būt par sevi un gribēt būt par sevi. Otrā daļa – izmisums ir grēks. Tiek norādīts, ka grēks ir izmisuma potencialitāte. Filozofs norāda divus izmisuma veidus – izmisums par grēku un izmisums par grēka piedošanu. Kirkegora piedāvātā iespēja izvairīties no izmisuma – patiesa ticība Dievam; Darbā „Vai nu – vai arī” izmisums ir ētiskā un estētiskā nelīdzsvarotība Es. Šajā darbā Kirkegora piedāvātais risinājums ir izvēlēties sevi ētiski.en_US
dc.description.abstractThis work examines Serens Kirkegaards grasp of despair. In first chapter is show short view in philosopher’s life, philosophical aspects. Second chapter contains analysis of Kirkegaards works “Sickness unto death” and “Either/Or”, that is connected to grasp of despair: “Sickness unto death” first part – sickness unto death is despair. Kierkegaard shows us that despairs forms because of disequilibrium in self. One can be aware and unaware of despair. When one is aware of his despair forth comes two main forms of despair – not to will to be a self, will to be a self. Second part – despair is sin. It is shown that sin is potentiality of despair. Philosopher shows us two wises of despair – despair over sin, despair over forgiveness of sin. Kierkegaard’s given likelihood of escaping despair – true faith in God; In work “Either/Or” despair is disequilibrium between ethical and aesthetical self. In this work Kierkegaard’s given likelihood of escaping despair is choosing oneself ethically.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFilozofijaen_US
dc.titleIzmisuma izpratne Sērena Kirkegora filozofijā.en_US
dc.title.alternativeUnderstanding of Despair in Søren Kierkegaard’s Philospy.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record