Show simple item record

dc.contributor.advisorVeselova, Andželaen_US
dc.contributor.authorKadurina, Aneteen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:58:26Z
dc.date.available2015-03-23T13:58:26Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.other31629en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/14370
dc.description.abstractBakalaura darbā „Kvalitātes vadītas sistēmas standarts kā konkurētspēju veicinošs faktors darba aizsardzības nozarē” tiks pētīts uzņēmumu konkurētspējas saistības ar kvalitātes vadības sistēmas standartu, par praktisku piemēru izvēloties darba aizsardzības jomu, tā nozīmi uzņēmuma darbībā un kvalitātes nodrošināšanā. Pirmajās daļās tiks veikts teorētiskais apkopojums par konkurences būtību un tās mijiedarbību ar kvalitāti. Otrajā daļā tiks veikts teorētisks apkopojums par kvalitātes vadības sistēmu. Pārējās daļas tiks pētīta konkurētspējas salīdzinošā analīze darba aizsardzības jomā un veikta aptauja, kā arī apkopoti aptaujas rezultāti. Pētījuma nobeigumā autors sniegs priekšlikumus atbildīgajām institūcijām kā sakārtot un uzlabot konkurētspēju darba aizsardzības nozarē. Pētījumu var izmantojot lēmumu pieņemšanā iesaistoties darba aizsardzības nozarē. Darbu var izmantot kā izglītojošu materiālu uzņēmuma vadībai, darbinieki, kā arī jebkura persona, kuru skar darba aizsardzības nozare. Atslēgas vārdi: konkurētspēja, kvalitātes vadības sistēmas standarts, darba aizsardzības nozare. Darbā ir 4 daļas, tas satur 70 lappuses, tai skaitā ir iekļautas 6 tabulas, 28 attēli un 2 pielikumi.en_US
dc.description.abstractIn bachelor research „Quality management system standard as competitiveness stimulating factor labour safety sectors” are explored and analyzed competitiveness of any enterprise in touch with quality management system. As a practical example was chosen labour safety sector and its significance in assuring quality and enterprises functions. The first part consists of theoretical summary on ideas about competitiveness and its interaction with quality management. The second part consists of theoretical descriptions of quality management system. In other parts are reached and analyzed comparative analysis of competitiveness in labour safety sector, mediatizing – analysis and assesses of results. In summary author gives proposals to responsible institutions how to arrange and improve competitiveness in labour safety sector. Research is useful while making decisions on labour safety sector. Also it can be used as educational material for enterprise managers, employees and any other person which is affected by labour safety sector. Keywords: competitiveness, quality management system standard, labour safety sector. Bachelor research consists of 4 parts and 70 pages int. al. 6 charts, 28 pictures and 2 appendixes.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVadībzinātneen_US
dc.titleKvalitātes vadības sistēmas standarts kā konkurētspēju veicinošs faktors darba aizsardzības nozarē.en_US
dc.title.alternativeQuality management system standard as competitiveness stimulating factor labour safety sectors.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record