Now showing items 1-1 of 1

    • Izskaidrot un saprast: ko tas nozīmē modeļ-bāzētā izziņas modelī? 

      Podnieks, Kārlis (Latvijas Universitātes 76.zinātniskā konference, 2018-02-23)
      Ko tad nozīmē izprast pasauli? Mans priekšlikums: izmantojam stratēģiju B. Izprast pasauli nozīmē izgudrot efektīvus modeļbūves līdzekļus un iemācīties ar to palīdzību būvēt visus mums vajadzīgos modeļus. Neko vairāk ...