Show simple item record

dc.contributor.advisorRūsiņa, Solvitaen_US
dc.contributor.authorBuholce, Santaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T07:07:43Z
dc.date.available2015-03-24T07:07:43Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.other31571en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/17922
dc.description.abstractSugu izplatība detāli pētīta tikai retajām, aizsargājamajām sugām un invazīvajām svešzemju sugām, bet sugām ar samērā plašu izplatību uzmanība pievērsta maz, lai gan to fitoģeogrāfiskā izpēte var dot būtiski jaunu informāciju par floras migrāciju un dinamiku Latvijā. Darbā aplūkota sirpjveida lucernas izplatība Latvijā. Tā izstrādes gaitā apkopoti herbāriju dati par sugas atradnēm Latvijā, izveidotas izplatības kartes un veikta atradņu kartēšanu 20 km garā Daugavas posmā. Darba rezultātā apstiprināts, ka sirpjveida lucerna izplatība ir divējāda – tā sastopama gan primāros, gan sekundāros biotopos. Biežākā izplatība ir Dienvidaustrumlatvijas, Austrumlatvijas, Zemgales un Piejūras ģeobotāniskajos rajonos. Atšķirībā no sugas izplatības areāla centrālās daļas, Latvijā tai plašāk izteikta ruderāla daba, ko nosaka izteiktāks mikroklimats biotopā un atklātā, plašā telpa (citu sugu konkurences trūkums). Atslēgvārdi: indikatorsuga, izplatība, Daugava, ruderāla sugaen_US
dc.description.abstractThe distribution of breeds is researched in details only for rare, protected species and for those who are brought as a result of invasion. However, there is a lack of attention paid to species with wide distribution although the phytogeographical trial may produce essential information about the migration and dynamics of flora in Latvia. There is the determination of the yellow-flower alfalfa in Latvia examined in the Work. During the output of the Work data of herbarium about fields of species in Latvia are summarized. There are made maps of distribution, as well as the mapping of fields in 20 km long section of Daugava is done. Consequently, it is approved that the distribution of the yellow-flower alfalfa is of two kinds: it may be found in the primary or secondary biotope. The most frequent distribution is in the South-East Latvia, East Latvia, Zemgale and Seaside geobotanical areas. In contradistinction to the central part of the distribution area of species, in Latvia it has more enlargened its ruderal nature which is made by more marked microclimate in the biotope, as well as exposed and wide space (that is the minus of competition of another species). Keywords: indicator breed, distribution, Daugava, ruderal breeden_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectĢeogrāfijaen_US
dc.titleSirpjveida lucerna Medicago falcata L. un tās izplatību noteicošie faktori Latvijāen_US
dc.title.alternativePatterns of Medicago falcata L. Distribution in Latviaen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record