Now showing items 1-1 of 1

    • Православие в Балтии № 7 (16) 

      Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
      Žurnāla “Pareizticība Baltijā” 7. numura struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, atmiņas un arhīvu dokumentu publikācijas. Šajā laidienā ir publicēti raksti gan krievu, gan angļu valodā. Zinātnisko rakstu tematika ...