Now showing items 1-1 of 1

    • Metālliešanas keramika Aizkraukles dzīvesvietās viduslaikos 

      Svarāne, Dagnija (2018)
      Rakstā analizēti Aizkraukles viduslaiku dzīves vietā atrastie māla tīģeļi, lejamais kausiņš, lejamveidnes, kā arī vairākas to tīģeļu lauskas ar piekusušām metāla paliekām. Viens no interesantākajiem izpētes objektiem ir ...