Now showing items 1-1 of 1

    • Kas ir patiesība? Ēriha Fromma modelis 

      Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
      Rakstā aplūkoti divi patiesības interpretācijas ceļi, ko piedāvā Ērihs Fromms: absolūtā patiesība un optimālā patiesība. Fromma idejas ir aktuālas tad, kad problēmām ir vajadzīgs nevis teorētisks skaidrojums, bet praktisks ...