Now showing items 1-1 of 1

    • Kanta kriticisms un “kritiskā domāšana” 

      Kūlis, Rihards (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
      Mūsdienu Rietumu pasaule ir tendēta uz individuālo, pat marginālo kā pamatvērtību, kas sociālajā plānā, labākajā gadījumā, rezultējas pārliecību un vērtību policentrismā. Individuālo viedokļu un redzējumu kaleidoskopā ...