Latvijas Universitātes zinātnisko rakstu sērija. Visi krājumā ievietotie raksti ir recenzēti. All the papers published in the present volume have been reviewed. Pārpublicēšanas gadījumā nepieciešama Latvijas Universitātes atļauja. Citējot atsauce uz izdevumu obligāta.

Collections in this community

Recent Submissions

View more