Recent Submissions

 • Matemātiskā modelēšana: Matemātiskās fizikas lietišķās problēmas 

  Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedra (Latvijas Universitāte, 1992)
 • Matemātiskā modelēšana: Matemātiskās fizikas lietišķās problēmas 

  Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedra (Latvijas Universitāte, 1994)
 • Математика: Дифференциальные уравнения 

  Латвийский университет. Институт математики и информатики (Латвийский университет, 1992)
  Сборник содержит 13 статей, большая часть работ посвящена разработке общей теории нелинейных краевых задач обыкновенных дифференциальных уравнений. В ряде статей решаются конкретные актуальные задачи, строятся разностные ...
 • Matemātika: Diferenciālvienādojumi 

  Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 1992)
  Rakstu krājums veltīts parasto diferenciālvienādojumu teorijai. Pētīti jautājumi par diferenciālvienādojumu atrisinājumu eksistenci un īpašībām. Daži raksti veltīti konkrēto problēmu izpētes metodēm.
 • Matemātika: Diferenciālvienādojumi 

  Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 1994)
  Rakstu krājums satur zinātniskos rakstus, kuri veltīti parasto diferenciālvienādojumu teorijai. Pētīti jautājumi par diferenciālvienādojumu atrisinājumu eksistenci un īpašībām. Daži raksti veltīti konkrēto problēmu ...
 • Matemātika 

  Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra (Latvijas Universitāte, 1992)
 • Matemātika 

  Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra (Latvijas Universitāte, 1993)
 • Математика,1 

  Латвийский университет. Физико-математический факультет, Кафедра математического анализа (Латвийский университет, 1990)
 • Matemātika: Diferenciālvienādojumi 

  Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 1995)
  Rakstu krājums satur zinātniskos rakstus, kuri veltīti parasto diferenciālvienādojumu teorijai. Pētīti jautājumi par diferenciālvienādojumu atrisinājumu eksistenci, atrisinājumu kopas struktūru un atrisinājumu īpašībām. ...
 • Matemātika: Diferenciālvienādojumi 

  Latvijas Universitāte. Matemātikas un informātikas institūts (Latvijas Universitāte, 1997)
  Rakstu krājums satur zinatniskos rakstus, kas veltīti parasto diferenciālvienadojumu teorijai. Tiek pētīti arī tuvie pielietojuma jautājumi. Īpaša uzmanība veltīta trešās un ceturtās kārtas vienadojumiem.
 • Matemātika 

  Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra (Latvijas Universitāte, 1994)
 • Matemātika: Diferenciālvienādojumi 

  Latvijas Universitāte. Matemātikas un informātikas institūts (Latvijas Universitāte, 1999)
  Rakstu krājums satur zinātniskos rakstus, kas veltīti parasto diferenciālvienādojumu teorijai. Tiek pētīti arī tuvie jautājumi. Īpaša uzmanība tiek veltīta nelineārām robežproblēmām.
 • Matemātiskā modelēšana: Matemātiskās fizikas lietišķās problēmas 

  Latvijas Universitāte; Latvijas ZA un LU Matemātikas institūts (Latvijas Universitāte, 1998)
  Krājums veltīts skaitlisko metožu izstrādei, pamatošanai un pielietošanai konkrētu matemātiskās fizikas problēmu risināšanā
 • Matemātika 

  Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra (Latvijas Universitāte, 1997)
 • Прикладные задачи математической физики: Математическое моделирование 

  Латвийский университет. Институт математики и информатики (Латвийский университет, 1991)
  Сборник содержит работы, посвященные математическому моделированию различных физических и технологических процессов. Анализируются процессы тепло- и массопереноса в расплавах и жидкостях, задачи термоупругости и ...
 • Matemātika 

  Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra (Latvijas Universitāte, 1991)
 • Прикладные задачи математической физики: Математическое моделирование 

  Латвийский университет. Институт математики и информатики (Латвийский университет, 1990)
  Настоящий сборник содержит работы по математическому моделированию различных физических и технологических процессов. Анализируются процессы тепло- и массопереноса в расплавах и жидкостях, задачи термоупругости и ...
 • Математика: Дифференциальные уравнения 

  Латвийский университет. Институт математики и информатики (Латвийский университет, 1990)
  Сборник содержит 16 статей, большинство статей посвящено изучению различных актуальных теоретических и прикладных вопросов нелинейных краевых задач обыкновенных дифференциальных уравнений. В ряде статей рассматриваются ...
 • Актуальные вопросы краевых задач. Теория и приложения 

  Латвийский государственный университет. Вычислительный центр (Латвийский государственный университет, 1988)
  В статьях сборника изучаются актуальные вопросы теории краевых задач обыкновенных дифференциальных уравнений. Исследованы вопросы разрешимости, единственности. Ряд статей посвящены изучению прикладных задач, возникающих ...
 • Matemātika 

  Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 2005)

View more