Now showing items 1-20 of 51

  • Matemātika 

   Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra (Latvijas Universitāte, 1994)
  • Matemātika 

   Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra (Latvijas Universitāte, 1997)
  • Matemātika 

   Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra (Latvijas Universitāte, 1993)
  • Matemātika 

   Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra (Latvijas Universitāte, 1991)
  • Matemātika 

   Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra (Latvijas Universitāte, 1992)
  • Matemātika 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 2005)
  • Matemātika: Diferenciālvienādojumi 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 1995)
   Rakstu krājums satur zinātniskos rakstus, kuri veltīti parasto diferenciālvienādojumu teorijai. Pētīti jautājumi par diferenciālvienādojumu atrisinājumu eksistenci, atrisinājumu kopas struktūru un atrisinājumu īpašībām. ...
  • Matemātika: Diferenciālvienādojumi 

   Latvijas Universitāte. Matemātikas un informātikas institūts (Latvijas Universitāte, 1999)
   Rakstu krājums satur zinātniskos rakstus, kas veltīti parasto diferenciālvienādojumu teorijai. Tiek pētīti arī tuvie jautājumi. Īpaša uzmanība tiek veltīta nelineārām robežproblēmām.
  • Matemātika: Diferenciālvienādojumi 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 1992)
   Rakstu krājums veltīts parasto diferenciālvienādojumu teorijai. Pētīti jautājumi par diferenciālvienādojumu atrisinājumu eksistenci un īpašībām. Daži raksti veltīti konkrēto problēmu izpētes metodēm.
  • Matemātika: Diferenciālvienādojumi 

   Latvijas Universitāte. Matemātikas un informātikas institūts (Latvijas Universitāte, 1997)
   Rakstu krājums satur zinatniskos rakstus, kas veltīti parasto diferenciālvienadojumu teorijai. Tiek pētīti arī tuvie pielietojuma jautājumi. Īpaša uzmanība veltīta trešās un ceturtās kārtas vienadojumiem.
  • Matemātika: Diferenciālvienādojumi 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 1994)
   Rakstu krājums satur zinātniskos rakstus, kuri veltīti parasto diferenciālvienādojumu teorijai. Pētīti jautājumi par diferenciālvienādojumu atrisinājumu eksistenci un īpašībām. Daži raksti veltīti konkrēto problēmu ...
  • Matemātiskā modelēšana: Matemātiskās fizikas lietišķās problēmas 

   Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedra (Latvijas Universitāte, 1994)
  • Matemātiskā modelēšana: Matemātiskās fizikas lietišķās problēmas 

   Latvijas Universitāte; Latvijas ZA un LU Matemātikas institūts (Latvijas Universitāte, 1998)
   Krājums veltīts skaitlisko metožu izstrādei, pamatošanai un pielietošanai konkrētu matemātiskās fizikas problēmu risināšanā
  • Matemātiskā modelēšana: Matemātiskās fizikas lietišķās problēmas 

   Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedra (Latvijas Universitāte, 1992)
  • Skolas matemātikas izvēlētās tēmas 

   Daugavpils pedagoģijas institūts (Латвийский государственный университет, 1980)
  • Актуальные вопросы краевых задач. Теория и приложения 

   Латвийский государственный университет. Вычислительный центр (Латвийский государственный университет, 1988)
   В статьях сборника изучаются актуальные вопросы теории краевых задач обыкновенных дифференциальных уравнений. Исследованы вопросы разрешимости, единственности. Ряд статей посвящены изучению прикладных задач, возникающих ...
  • Алгебра и дискретная математика 

   Латвийский государственный университет. Кафедра дискретной математики и программирования (1986)
   Сборник содержит результаты исследований по теоретической кибернетике и алгебре, предназначен для научных работников и аспирантов, работающих в области алгебры и теории автоматов. Часть работ связана с приложениями алгебры.
  • Алгебра и дискретная математика 

   Латвийский государственный университет. Кафедра дискретной математики и программирования (Латвийский государственный университет, 1984)
  • Алгебра и дискретная математика: прикладные вопросы информатики 

   Латвийский государственный университет. Кафедра дискретной математики и программирования (Латвийский государственный университет, 1989)
   Сборник содержит результаты исследований в области информатики, прикладной алгебры и дискретной математики.
  • Безразмерное, евклидово и полуевклидовы пространства 

   Латвийский государственный университет. Кафедра алгебры и геометрии (Латвийский государственный университет, 1971)