Recent Submissions

 • Upconversion luminescence in transparent oxyfluoride glass ceramics containing hexagonal NaErF4 

  Krieke, Guna; Antuzevics, Andris; Springis, Maris; Rogulis, Uldis (Elsevier, 2019)
  Transparent oxyfluoride glass ceramics containing hexagonal NaErF4 nanocrystals were synthesized by a heat treatment of a precursor glass obtained by the melt quenching technique. Combined X-ray diffraction (XRD) and ...
 • Black carbon-doped TiO2 films: Synthesis, characterization and photocatalysis 

  Varnagiris, Sarunas; Medvids, Arturs; Lelis, Martynas; Milcius, Darius; Antuzevics, Andris (Elsevier, 2019)
  Black colour TiO2 films were synthesized on amorphous fused silica substrates by DC magnetron sputtering technique with carbon powders placed at the working magnetron surface. Comprehensive sample analysis by X-ray ...
 • Idejas un ieteikumi uzņēmuma nosaukšanai 

  Berra, Solvita (LU Latviešu valodas institūts, 2021)
  Bukletā ir sniegts pārskats par uzņēmumu nosaukumu veidiem (tieši, simboliskie un jauktie nosaukumi; triviāli un netriviāli nosaukumi, lokāli, globāli un glokāli nosaukumi) un lingvistiskās izveides stratēģijām un līdzekļiem ...
 • Eu3+ ion distribution in oxyfluoride glass nanocomposites 

  Antuzevics, Andris; Krieke, Guna; Pavlovska, Elina; Rogulis, Uldis (Elsevier, 2019)
  Assessment of activator distribution in lanthanide doped nanocomposites is an important and challenging task. Oxyfluoride glass ceramics have been chosen as a model system to characterize incorporation efficiency of Eu3+ ...
 • Investigation of lanthanum substitution effects in yttrium aluminium garnet: importance of solid state NMR and EPR methods 

  Laurikenas, Andrius; Sakalauskas, Danas; Marsalka, Arunas; Raudonis, Rimantas; Antuzevics, Andris; Balevicius, Vytautas; Zarkov, Aleksej; Kareiva, Aivaras (Springer, 2020-12-06)
  In this study, yttrium aluminium garnet (YAG) specimens in which yttrium was partially substituted by lanthanum Y3-xLaxAl5O12 (YLaAG) were prepared by an aqueous sol-gel method. YLaAG samples were analyzed by X-ray diffraction ...
 • Synthesis and luminescent properties of Mn-doped alpha-tricalcium phosphate 

  Sinusaite, Lauryna; Antuzevics, Andris; Popov, Anatoli I.; Rogulis, Uldis; Misevicius, Martynas; Katelnikovas, Arturas; Kareiva, Aivaras; Zarkov, Aleksej (Elsevier, 2021)
  In this work, a series of Mn2+-doped α-tricalcium phosphate (α-TCP) powders was synthesized by wet co-precipitation method followed by high-temperature annealing and thermal quenching. It was shown that Mn2+-doped α-TCP ...
 • Fe and Zn co-substituted beta-tricalcium phosphate (β-TCP): Synthesis, structural, magnetic, mechanical and biological properties 

  Sinusaite, Lauryna; Popov, Anton; Antuzevics, Andris; Mazeika, Kestutis; Baltrunas, Dalis; Yang, Jen Chang; Shi, Shengfang; Sekino, Tohru; Kareiva, Aivaras; Zarkov, Aleksej (Elsevier, 2020)
  In the present work, Fe3+ and Zn2+ co-substituted β-tricalcium phosphate (β-TCP) has been synthesized by wet co-precipitation method. Co-substitution level in the range from 1 to 5 mol% has been studied. Thermal decomposition ...
 • Multimodāli teksti latviešu valodas apguvē: zināšanām, prasmēm, emocijām 

  Pošeiko, Solvita (Latviešu valodas aģentūra, 2018)
  Rakstam ir divas daļas: teorētiskā un praktiskā daļa. Teorētiskajā daļā es skaidrošu, kas ir izglītojošā semiotika (edusemiotics) un kā tajā tiek definēta mūsdienu sabiedrībai atbilstoša izglītība un zīmju loma mācību ...
 • Personiskā, lokālā, globālā un glokālā aktualizācija Latvijas komerciālo nosaukumu ainavā 

  Pošeiko, Solvita (Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 2020)
  Šim rakstam ir divi savstarpēji saistīti mērķi: teorētiskais un praktiskais. Teorētiskais mērķis ir skaidrot galvenos pētījuma terminus (globalizācija, lokalizācija un glokalizācija) no valodniecības perspektīvas un iztirzāt ...
 • Uzņēmumu ārtelpas reklāminformācija ģeosemiotikas kontekstā 

  Pošeiko, Solvita (LU Latviešu valodas institūts, 2018)
  Rakstā uzmanība ir pievērsta ārtelpas reklāminformācijas izpētes teorētiskajiem un metodoloģiskajiem jautājumiem, un tam ir četri savstarpēji saistīti mērķi: 1) definēt, kas ir semiotiskā ainava un kādi ir tās analīzes ...
 • Rīgas centra lingvistiskās ainavas izkārtnes 20. gs. pirmajā pusē 

  Pošeiko, Solvita (LU Akadēmiskais apgāds, 2018)
  Pētījumā ir aplūkots vairāk nekā 1200 valodas zīmju senās fotogrāfijās un atklātnēs no Latvijas arhīviem un muzejiem, Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursiem, vēstures grāmatām un tīmekļa vietnēm un žurnāliem. ...
 • Linguistica Lettica, Nr. 6 

  Latviešu valodas institūts (LU Latviešu valodas institūts, 2000)
 • Linguistica Lettica, Nr. 5 

  Latviešu valodas institūts (LU Latviešu valodas institūts, 1999)
 • Linguistica Lettica, Nr. 4 

  Latviešu valodas institūts (LU Latviešu valodas institūts, 1999)
 • Linguistica Lettica, Nr. 3 

  Latviešu valodas institūts (LU Latviešu valodas institūts, 1998)
 • Black carbon-doped TiO2 films: Synthesis, characterization and photocatalysis 

  Varnagiris, Sarunas; Medvids, Arturs; Lelis, Martynas; Milcius, Darius; Antuzevics, Andris (Elsevier B.V., 2019)
  Black colour TiO2 films were synthesized on amorphous fused silica substrates by DC magnetron sputtering technique with carbon powders placed at the working magnetron surface. Comprehensive sample analysis by X-ray ...
 • Autentiski teksti valodas apguvē: teorijas, pieejas un pieredzes stāsti 

  Berra, Solvita (Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 2020)
  Lingvodidaktisks izdevums, kas paredzēts valodniecības un pedagoģijas studiju programmu īstenošanai universitātēs, svešvalodu metodiķu un pedagogu profesionālajai pilnveidei. Izdevumā īpaša uzmanība ir pievērsta lingvistiskās ...
 • Multisite formation in gadolinium doped SrF2 nanoparticles 

  Antuzevics, Andris; Kemere, Meldra; Krieke, Guna (Elsevier B.V., 2018)
  Gadolinium doped SrF2 nanoparticles have been synthesized by the precipitation method and characterized by site-selective optical spectroscopy and electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy methods at cryogenic ...
 • Chapter 8: EPR in glass ceramics 

  Antuzevics, Andris (Elsevier B.V., 2019)
  The development of novel materials requires a profound understanding of the relationship between a material's performance and its structural properties. Electron paramagnetic resonance (EPR) is a well-established technique ...
 • Cubic and rhombohedral Ba4Lu3F17:Er3+ in transparent glass ceramics: Crystallization and upconversion luminescence 

  Krieke, Guna; Sarakovskis, Anatolijs; Springis, Maris (Elsevier B.V., 2018)
  Novel Er3+ doped glass ceramics containing Ba4Lu3F17 nanocrystals were successfully prepared by heat treatment of melt-quenched glasses. Highly efficient upconversion luminescence was detected under near-infrared excitation ...

View more