Show simple item record

dc.contributor.advisorRoga, Vitaen_US
dc.contributor.authorMardana, Jeļizavetaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T07:39:22Z
dc.date.available2015-03-24T07:39:22Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.other27117en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/20627
dc.description.abstractDiplomdarbs ir veltīts pilsētvides saistības ar iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Darba mērķis ir analizēt pilsētu vides un iedzīvotāju labklājības korelācijas aspektus sociālās ekoloģijas perspektīvā. Darbs sastāv no 4 nodaļām, 1. nodaļā tiek apskatīta sociālā darba ekoloģisko sistēmu teorijas attīstība. 2. nodaļa ir veltīta pilsētas vides aspektiem. 3. nodaļa iezīmē to saistību ar iedzīvotāju dzīves kvalitāti, balstoties ekoloģiskās sistēmu teorijas un sociālā darba makroprakses perspektīvā. 4. nodaļa atspoguļo empīriskā pētījuma metodoloģiju un rezultātus. Darba galvenie secinājumi ir: Latvijas sociālā darba makropraksē pastāv sociotelpiskās un ekoloģiskās domāšanas iztrūkums; lielākais sasniegums ir mēģinājums veicināt plašāku sociālā darba kompetences lauka redzējumu; pētījuma trūkums ir izvēlētās problēmas komplicētība. Atslēgvārdi: pilsēta, sociālā ekoloģija, sociotelpiskā dialektika, sociālās vajadzības, dzīves kvalitāte, resursi, makrosociālais darbs.en_US
dc.description.abstractThe study is dedicated to the link between city space and quality of life. The aim of the study is to analyze corelations between city's environment and welfare of its population through the perspective of social ecology. Study consists of 4 chapters. 1st chapter examines development of ecological systems theory. 2nd chapter is dedicated to the aspects of city environment. 3rd chapter outlines their link with quality of life of the population through ecological systems theory and macrosocial work perspectives. 4th chapter reflects methodology and results of the empirical research. The main conclusions are: Latvian macrosocial work field lacks sociospatial and ecological thinking; greatest achievement is an attempt to initiate a broader vision of social work competence; the biggest flaw of the study is the complexity of chosen problem. Keywords: city, social ecology, sociospatial dialectics, social needs, quality of life, resources, macrosocial work.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSociālā politika un sociālā darba organizācijaen_US
dc.titleIedzīvotāju labklājība Rīgā un Alūksnē: pilsētas vide kā dzīves kvalitātes rādītājsen_US
dc.title.alternativeQuality of life in Riga and Aluksne: city environment as an indicator of welfareen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record