Show simple item record

dc.contributor.advisorPleps, Jānisen_US
dc.contributor.authorBeketova, Olgaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Juridiskā fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-07-05T01:10:43Z
dc.date.available2015-07-05T01:10:43Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.other46363en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/29075
dc.description.abstractMaģistra darba “Likumdevēja piešķirtā pilnvarojuma izdot ārējos normatīvos aktus robežu noteikšana” mērķis ir izstrādāt metodoloģiju un noteikt pilnvarojuma robežu noteikšanas kritērijus, lai pārbaudītu uz likumdevēja piešķirtā pilnvarojuma izdoto ārējos normatīvo aktu spēkā esamību. Darba ietvaros tiek pētīta pilnvarojuma jēdziena izpratne, apskatītas Latvijas tiesību sistēmā esošo subjektu tiesības izdot ārējos normatīvos aktus, to īpatnības un ierobežojumi. Maģistra darbā tiek izstrādāta juridiskā metode – pilnvarojuma pārbaude, kas tiek veikta tiesību normas spēkā esamības pārbaudes ietvaros. Ar pilnvarojuma pārbaudes palīdzību, kurā ietverti formālie un materiālie priekšnoteikumi, var noteikt, vai netiek pārkāpts likumdevēja piešķirtā pilnvarojuma apjoms. Maģistra darbā ir iekļauta arī uz pilnvarojuma pamata izdoto ārējo normatīvo aktu piemērošanas problemātikas izpēte tiesu praksē. Pētījuma rezultātā tiek secināts, ka, veicot pilnvarojuma pārbaudi, tiek ievēroti vairāki tiesību nozarē svarīgi tiesību principi. Tiesību normu atbilstība likumdevēja pilnvarojumam nozīmē, ka tiesību normu ir spēkā esoša un konstitucionāla, pretējā gadījuma tās izdevējs ir rīkojies ultra vires. Atslēgvārdi: likumdevējs, Ministru kabinets, noteikumi, pilnvarojums, ārējie normatīvie akti, ultra vires.en_US
dc.description.abstractMaster thesis “Determination of the authorization limits granted by legislator to issue external legislative acts” aim is to develop a methodology and to define the criteria for determining the authorization limits, to check the force of external legislative acts issued on the authorization granted by legislator. Within the framework of thesis the concept of authorization, subjects right to the issue external legislative acts in Latvian legal system, their characteristics and restrictions are studied. In the Master thesis legal method is developed – the authorization test which is applied in the frame of checking the force of external legislative acts. With the help of authorization test, which includes formal and material precondition, it can be determined whether the amount of the authorization granted by legislator has been breached. Master thesis also includes enforcement problematic of the external legislative acts issued on the authorization in judicial practice. As a result of the thesis conclusions has been made that by performing the authorization test many important principles of law are being observed. Conformity of the legal norms with authorization granted by legislator means that legal norm is valid and constitutional, otherwise its publisher has acted ultra vires. Keywords: legislator, the Cabinet, authorization, external legislative acts, ultra vires.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJuridiskā zinātneen_US
dc.titleLikumdevēja piešķirtā pilnvarojuma izdot ārējos normatīvos aktus robežu noteikšanaen_US
dc.title.alternativeDetermination of the authorization limits granted by legislator to issue external legislative actsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record