Show simple item record

dc.contributor.advisorKangro, Ilzeen_US
dc.contributor.authorŠukalo, Svetlanaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-07-06T01:07:34Z
dc.date.available2015-07-06T01:07:34Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.other49208en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/29368
dc.description.abstractPētījums veltīts skolnieku radošajam darbam ar pasakām vācu valodas kā svešvalodas stundās vidusskolā skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanai. Tas sastāv no ievada un divām daļām – no teorētiskās un no praktiskās daļas. Ievadā tiek formulēts darba mērķis un uzdevumi, izvirzīta hipotēze un raksturotas pētīšanas metodes. Teorētiskajā daļā aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar pasaku kā literāru žanru un teksta specifiku: žanra vispārīgs raksturojums, pasakas izmantošanas iespējas vācu valodas mācību procesā, pasakas kā īpaša teksta veida interpretācijas iespējas ar atbilstošu satura nostiprināšanu. Tiek iztirzātas arī metodikas problēmas (mācīšanās stratēģiju, metožu un paņēmienu izvēle), kas svarīgas kompetenču veidošanā, kritēriji pasaku izvēlei, kā arī priekšrocības un trūkumi, kas saistīti ar pasaku izmantošanu vācu valodas apguvē. Praktiskajā daļā ietverti mācību stundu plāni ar paredzamajiem rezultātiem un stundas analīzi, klases raksturojums, kā arī citi metodiskie materiāli. Pedagoģiskā izmēģinājumdarbība noritēja veiksmīgi un apstiprināja, ka radošais darbs ar pasakām vācu valodas kā svešvalodas stundās vidusskolā var tikt izmantots skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanai.en_US
dc.description.abstractThe study is devoted to students’ creative work with fairy tales in German as a foreign language lessons in secondary school to improve students’ motivation. The Diploma Paper consists of the Introduction and twp chapters- the theoretical and practical part. The aim and objectives are formulated, the hypothesis is put forward and research methods are described in the Introduction. The theoretical part looks upon issues that are related to the specifics of fairy tales as a literary genre: the general description of the genre, the possibilities of using fairy tales in the teaching/learning process of German, fairy tales as a specific possibility of interpreting the text type along with the consolidation of the respective content. Problems connected with the methodology (learning strategy, the selection of methods and strategies) that are important for the formation of competences, criteria for selecting fairy tales as well as advantages and disadvantages connected with the use of fairy tales in the acquisition of German are also discussed. The practical part contains lesson plans with the expected learning outcomes and the lesson analysis, the description of the class as well as other didactic materials. The pedagogical probation was successful and proved that creative work with fairy tales in German as a foreign language lessons in secondary school can be used to improve students’ learning motivation.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.subjectradošs darbs ar pasakāmen_US
dc.subjectmācību motivācijaen_US
dc.subjectsvešvalodu mācību stundaen_US
dc.subjectcreative work with Fairy talesen_US
dc.subjectLearning motivationen_US
dc.titleRadošais darbs ar pasakām vācu valodas kā svešvalodas stundās vidusskolā skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanaien_US
dc.title.alternativeCreative Work with Fairy-tales to Increase Students’ Learning Motivation in German as a Foreign Language Lessons in Secondary Schoolen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record