Show simple item record

dc.contributor.advisorŠalme, Arvilsen_US
dc.contributor.authorAdamaite, Karīnaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-07-08T01:07:49Z
dc.date.available2015-07-08T01:07:49Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.other49588en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/30554
dc.description.abstractMaģistra darba mērķis ir izpētīt aviācijas terminoloģijas specifiskās iezīmes un problemātiku latviešu valodā, kā arī apkopot esošos un izstrādāt jaunus aviācijas aerodinamikas terminus un to skaidrojumus, izveidojot pilnvērtīgu jomas terminu bāzi. Darba teorētiskajā daļā apskatīta nozaru terminoloģija un latviešu valodas terminu izstrādes sistēma, prasības un principi. Otrajā nodaļā raksturota aviācijas nozare, tās valodas un terminoloģijas specifika. Darba gaitā intervēti aviācijas nozares speciālisti un terminologi. Izveidots aerodinamikas terminu un to skaidrojumu angļu un latviešu valodas glosārijs. Secināts, ka aviācijas terminoloģija latviešu valodā ir nepilnīga, tādēļ jāveic sistemātiska jaunu terminu izstrāde un jāveicina konsekvence terminu lietojumā.en_US
dc.description.abstractThe aim of this master thesis is to explore particularities and problems of aviation terminology in Latvian language, as well as to gather the existing terms of aerodynamics and their definitions and to develop new terms to create a complete aerodynamics term base. The theoretical part of this thesis outlines industry terminology as well as the system, requirements and principles for development of terms in Latvian language. The second chapter covers characteristics of aviation industry and particularities of its language and terminology. During the research process aviation industry experts and terminologists have been interviewed. Glossary of English and Latvian aerodynamics terms and their definitions are compiled. It has been concluded that aviation terminology in Latvian language is incomplete, therefore development of new terms as well as consistency in terms usage is necessary.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectValodniecībaen_US
dc.subjectterminoloģijaen_US
dc.subjectterminsen_US
dc.subjectaviācijaen_US
dc.subjectaerodinamikaen_US
dc.subjecttermina skaidrojumsen_US
dc.titleAviācijas terminoloģijas specifika latviešu valodāen_US
dc.title.alternativePeculiarities of Aviation Terminology in Latvian Languageen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record