Show simple item record

dc.contributor.advisorVīksna, Lauraen_US
dc.contributor.authorBerga, Ditaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-07-09T01:03:18Z
dc.date.available2015-07-09T01:03:18Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.other48576en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/30993
dc.description.abstractBakalaura darba „Virdžīnijas Hendersones teorijas pielietojums epilepsijas pacientu aprūpē” mērķis ir izpētīt kā tiek pielietota teorija praksē. Darbā tiek analizēta V. Hendersones pamatvajadzību teorija, veidojot pētījuma teorētisko pamatojumu. Teorētiskajā daļā sniegts ieskats par epilepsiju, māsas lomu un aprūpi. Pētījuma veikšanai izmantota kvalitatīvā pētniecības metode, kā arī atspoguļoti pētījumā iegūtie rezultāti, tādējādi izsakot galvenos secinājumus, vadoties pēc tiem izteikti ieteikumi. Zinātniski pētnieciskā darba izvirzītie uzdevumi izpildīti un darba ieguvums – atziņa, ka teorija epilepsijas pacientu aprūpē pielietota neapzināti.en_US
dc.description.abstractBA graduation work "Virginia Henderson’s theory in epilepsy patient’s care" target is to explore how theory is used in practice. The work analyzes V. Henderson’s theory of basic needs for epileptic patients and creates theoretical justification about it. By theoretical part is provided an overview of epilepsy and the role of nurses and care they should gave to patients. Whilst doing a research was used a high quality research method to show the results of research, then expressing the main conclusions, according to them give recommendations. Scientific research work challenges are done and work gain’s - a recognition that the theory in epilepsy patients care are used unawares.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMedicīnaen_US
dc.subjectV. Hendersoneen_US
dc.subjectepilepsijaen_US
dc.subjectaprūpeen_US
dc.subjectpacientsen_US
dc.titleV. Hendersones teorijas pielietojums epilepsijas pacientu aprūpēen_US
dc.title.alternativeV.Henderson`s theory in epilepsy patient's careen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record