Recent Submissions

  • Latviešu valodas gramatika 

    Auziņa, Ilze; Breņķe, Ieva; Grigorjevs, Juris; Indričāne, Inese; Ivulāne, Baiba; Kalnača, Andra; Lauze, Linda; Lokmane, Ilze; Markus, Dace; Nītiņa, Daina; Smiltniece, Gunta; Valkovska, Baiba; Vulāne, Anna (LU Latviešu valodas institūts, 2013)
  • Baltu valodu atlants: Leksika 1 : Flora 

    Lietuvių kalbos institutas; Latvijas Universitāte. Latviešu valodas institūts (Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Lietuvių kalbos institutas, 2012)