Show simple item record

dc.contributor.advisorVugule, Ērika
dc.contributor.authorAkermane, Evija
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2016-02-04T02:02:28Z
dc.date.available2016-02-04T02:02:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other51631
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31494
dc.description.abstractNosaukums: Kustību rotaļas nozīme 2-3 gadu vecu bērnu saskarsmes veicināšanā. Autore: Evija Akermane Zinātniskā darba vadītāja: Dr.paed. Ērika Vugule Apjoms: 41 lapaspuse, kas sastāv no titullapas, anotācijas latviešu valodā, anotācijas angļu valodā, satura rādītāja, ievada, teorētiskā apraksta trijās nodaļās, pirmajām divām nodaļām ir trīs apakšnodaļas, trešajā nodaļā ir iekļautas piecas apakšnodaļas, ceturtā praktiskā apraksta nodaļa ar četrām apakšnodaļām, nobeiguma un literatūras saraksta, 23 izmantoto avotu un literatūras vienības. Šajā kvalifikācijas darbā tika teorētiski un praktiski pētīta rotaļa kā saskarsmes veicināšanas veids gan pirmskolā, gan vecāku un bērnu starpā. Tika izpētīta konkrētā vecuma posma bērna attīstība un attīstības īpatnības, kā arī saskarsmes iemaņas un prasmes konkrētajā vecuma posmā. Darba pirmā nodaļa ir balstīta teorētisko atziņu analīzē par saskarsmes jēdzienu, tā būtību un saskarsmes prasmju veidošanos. Otrajā nodaļā teorētiski raksturotas 2-3 gadus vecu bērnu psiho-fizioloģiskās attīstības īpatnības. Trešajā nodaļā tika teorētiski pētīta rotaļu būtība un kustību rotaļas nozīme 2-3 gadus vecu bērnu saskarsmes veicināšanā. Ceturtajā nodaļā tika veikts grupas bērnu pedagoģiskais novērojums, izveidota kustību rotaļu kopa un praktiski pētīta kustību rotaļas nozīme 2-3 gadus vecu bērnu saskarsmes veicināšanā, sniedzot apstiprinošu atbildi uz pētījuma jautājumu.
dc.description.abstractTitle: Movements roleplay in 2-3 years old childrens communication in promoting. Author: Evija Akermane The manager of the scientific work: Dr.paed. Ērika Vugule Capacity: 41 page, which consists of a title page, annotation in Latvian, annotation in English, table of contents, the theoretical description of the three chapters, in the first two chapters are three subdivisions, the third chapter includes five subdivisions, the fourth practical description chapter with four subdivisions, conclusion and list of literature, 23 used sources and literature units. In this qualification work it was studied theoretically and practically roleplay as a communication in promoting at preschool and between parents and children. It was studied a particular age phase of child development and features of development, as well as communication skills and skills of a particular age period. The first chapter is based on the analysis of the theoretical knowledge of the concept of communication, it’s nature and communication skills development. In the second chapter theoretically describe the 2-3 year-old children's psycho-physiological characteristics. On the third chapter it was theoretically studied the movement of the importance of play for 2-3 years old children communication in promoting. The fourth chapter was carried out of pedagogic observation in the group, creating of a roleplay set and practically studied importance movements roleplay in 2-3 years old childrens communication in promoting.
dc.language.isoN/A
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subject-
dc.subject-
dc.subject-
dc.subject-
dc.subject-
dc.title"Kustību rotaļas nozīme 2-3 gadus vecu bērnu saskarsmes veicināšanā"
dc.title.alternative"Movements role play in 2-3 years old childrens communication in promoting"
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record