Show simple item record

dc.contributor.advisorŠūmane, Ilze
dc.contributor.authorĀboliņa, Inese
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2016-02-04T02:02:33Z
dc.date.available2016-02-04T02:02:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other51646
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31506
dc.description.abstractKvalifikācijas darbu „Rotaļa kā pašapkalpošanās prasmju veicinātāja 1,5 līdz 3 gadus veciem bērniem” izstrādāja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studente Inese Āboliņa, darba vadītāja Dr.paed. Ilze Šūmane. Kvalifikācijas darba 1.daļā apskatīts pašapkalpošanās prasmju jēdziens un pašapkalpošanās prasmju attīstība 1, 5 līdz 3 gadus veciem bērniem. Otrajā daļā pētīts rotaļas jēdziens un rotaļu veidi, īpaši uzsverot mazbērnu vecumam piemērotākās rotaļas. Trešajā daļā- empīriskajā pētījumā tika veikts pedagoģiskais novērojums par to kādas ir pašapkalpošanās prasmes 2 gadus veciem bērniem . Pētījums veikts 3 posmos 10 mēnešu garumā un darbā apkopoti un analizēti iegūtie rezultāti. Darbs kopumā sastāv no 33 lapām. Darbā izmantoti 30 literatūras avoti un pievienoti 12 pielikumi.
dc.description.abstractThe Qualification work „Play as a developer of self – service skills for 1,5 to 3 years old children” is developed at the University of Latvia, faculty of Pedagogy, Psychology and Art by student Inese Abolina, the works supervisor Dr. Paed. Ilze Sumane. In 1st part there is explained the concept of self – service skills and the development of self – service skills for 1,5 to 3 years old children. In the 2nd part there is studied the concept of play and toy types with the particular emphasis on the infant age of children and the compatible games for them. In the 3rd part – there was carried out empirical study on the teacher`s observation of self – service skills for 2 years old children. The study is carried out in 3 phases for 10 months and there are collected and analysed the results of the work as a whole is composed of 33 pages. There are used 30 literary sources and added 12 attachments.
dc.language.isoN/A
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectrotaļa
dc.subjectpašapkalpošanās prasmes
dc.subjectpirmsskola
dc.subjectsociālās prasmes
dc.title"Rotaļa kā pašapkalpošanās prasmju veicinātāja 1,5 līdz 3 gadus veciem bērniem"
dc.title.alternative"Play as a developer of self-service skills for 1,5 to 3 years old children"
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record