Show simple item record

dc.contributor.advisorKalniņa, Daiga
dc.contributor.authorFreija, Olga
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2016-02-04T02:02:40Z
dc.date.available2016-02-04T02:02:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other51887
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31533
dc.description.abstractDiplomdarba pētījuma mērķis ir teorētiski un praktiski pētīt 4-5 gadus vecu bērnu izziņas interešu veidošanos par dabu pētījumdarbības procesā pirmsskolā.Teorētiskajā daļā analizēti pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi 4-5 gadīgu bērnu izziņas interešu par dabu veidošanās procesā, raksturota bērnu pētījumdarbība pirmsskolā un atlasītas metodes bērna izziņas interešu veidošanās sekmēšanai pētījumdarbībā. Teorētiskās analīze rezultātā izveidoti izziņas intereses par dabu 4 – 5 gadus veciem bērniem kritēriji, rādītāji un līmeņu apraksti. Praktiskajā daļā pārbaudīta atlasīto metožu efektivitāte 4 – 5 gadus vecu bērnu izziņas intereses par dabu veidošanās sekmēšanā pētījumdarbībā pirmsskolā. Secināts, ka, lai ieinteresētu bērnus pētījumdarbībā, viņi jāiesaista interesantos, vecumam atbilstošos, bērnu vēlmēm atbildošos pētījumos;jāļauj bērniem pašiem izvirzīt pētījuma jautājumus;jāsekmē bērnu prasme pēc iespējas patstāvīgāk veikt pētījumus un eksperimentus;jāveicina bērnus pašiem izteikt minējumus, prognozēt pētījuma rezultātus un jāveicina bērnu prasme veikt secinājumus par atbilstošo pētījumu, izteikt vēlmi veikt vēl kādus pētījumus.
dc.description.abstractThe purpose of research work theoretically and practically explore children 4-5 years, the development of cognitive interest to the nature of the research process in preschool. As part of the theoretically analyzed pedagogical and psychological conditions of formation of informative interest to nature in the research process, characterized by cognitive research process for children in preschool, selected methods of promoting the development of cognitive interest in the research process. As result, the theoretical analysis of informative interest at children 4-5 years of nature established criteria, indicators and description of levels. In the practical part, the efficiency of selected methods for children 4-5 years, contributing to the development of informative interest to nature in the research process in preschool. Conclusions in order to interest children in the research process, it is necessary to attract interest, according to their age and wishes of children. Research will enable children to shape their own research questions, develop skills and the ability to independently carry out research and experiments. Encourage children to express themselves guesswork to predict the results of research and to facilitate drawing conclusions on the respective studies, to express their desire for commitment to do even more research.
dc.language.isoN/A
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectizziņas intereses
dc.subjectzinātkāre
dc.subjectpētījumdarbība
dc.subjectpirmsskola
dc.subjectdaba
dc.title4 - 5 gadu vecu bērnu izziņas interešu par dabu veidošanās pētījumdarbībā
dc.title.alternativeDevelopment of 4 - 5 Years Old Children's Cognitive Interest About Nature in the Inquiry Activities
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record