Show simple item record

dc.contributor.advisorMiltuze, Anika
dc.contributor.authorKalniņa, Kristiāna
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2016-02-05T02:01:53Z
dc.date.available2016-02-05T02:01:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other51994
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31569
dc.description.abstractPētījuma mērķis bija izpētīt, kādas sakarības pastāv starp temperamenta dimensijām – reaktivitāti, negatīvu emocionalitāti, apzinātu reakciju kontroli, kā arī apzinātas reakciju kontroles apakšdimensiju Reakciju apvaldīšanas kontrole – un prāta teorijas spējām 3 – 5 gadus veciem bērniem, kā arī izpētīt, vai pastāv dzimumatšķirības šajos konstruktos un sakarībās. Datu ievākšanai tika izmantota Bērnu temperamenta aptauja, ļoti īsā forma (Rothbart, Ahadi, Hershey, & Fisher, 2001, adaptācija latviešu valodā Ozoliņa, 2010), nepatieso pārliecību uzdevumi (Wimmer & Perner, 1983, Perner, Leekam & Wimmer, 1987, Perner, Ruffman & Leekam, 1994, adaptācija latviešu valodā Rodzeviča 2011, taču tulkojumā šī pētījuma gaitā veikti uzlabojumi): “Negaidītās pārmaiņas”, “Maldināšanas stāsts”, “Negaidītā satura uzdevums”; reakciju apvaldīšanas kontroles uzdevumi: „Piesitieni” (Diamond & Taylor, 1996; latviski savā promocijas darbā tulkojusi Ilona Krone, 2013, zinātniskā vadītāja Ieva Bite), “Diena – Nakts” (Gerstadt, Hong & Diamond, 1994, latviski savā promocijas darbā tulkojusi Ilona Krone, zinātniskā vadītāja Ieva Bite), “Rotaļlietas” (Goldsmith, Reilly, Lemery, Longley, & Prescott, 1995, Conway & Stifter, 2012, tulkojums latviski ir daļa no šī pētījuma). Pētījumā pirmajā posmā piedalījās 61 respondents (26 meitenes, 35 zēni) vecumā no 3 līdz 5 gadiem, viņu mātes un skolotājas. Pētījuma otrajā posmā piedalījās 52 respondenti no sākotnējās izlases (23 meitenes, 29 zēni) vecumā no 3 līdz 5 gadiem.Pētījuma rezultāti rāda, ka pastāv atšķirīgas nianses sakarībās starp reakciju apvaldīšanas kontroli, prāta teorijas spējām un temperamenta dimensijām bērnu māšu un skolotāju novērojumos, meiteņu un zēnu izlasēs. 3 – 5 gadu vecumā zēniem labākas spējas apvaldīt un plānot motorās reakcijas un meitenēm labākas spējas apvaldīt un plānot verbālās reakcijas ir saistītas ar labāku spēju izprast, ka citu indivīdu pārliecības, vēlmes un nolūki var atšķirties no viņa paša pārliecībām, vēlmēm un nolūkiem. Savukārt gan meitenēm, gan zēniem labākas motoro reakciju apvaldīšanas un plānošanas spējas, kā arī labākas verbālo reakciju apvaldīšanas un plānošanas spējas saistītas ar labāku spēju izprast, ka cita indivīda pārliecības var būt nepatiesas. Pētījumā nav novērojamas dzimumatšķirības starp temperamenta dimensijām, reakciju apvaldīšanas kontroli un prāta teorijas spējām, kā arī nav novērojamas statistiski nozīmīgas dzimumatšķirības saistībās starp reakciju apvaldīšanu un prāta teorijas spējām.
dc.description.abstractThe goal of this research was to investigate the associations and gender differences between dimensions of temperament (surgency, negative affect, effortful control and dimension of effortful control – inhibitory control) and ability of theory of mind in preschool children.In the first stage of research preschool teachers and mothers of preschool children (N=61) ages 3-5 (26 girls, 35 boys) were asked to fill questionnaire Very Short Form of the Children’s Behavior Questionnaire (Rothbart, Ahadi, Hershey, & Fisher 2001, adaptation in Latvia, Ozoliņa, 2010) and children ask to do False belief tasks (Wimmer & Perner, 1983, Perner, Leekam & Wimmer, 1987, Perner, Ruffman & Leekam, 1994, adaptation in Latvia, Rodzeviča, 2011, translation improvement in Latvian as a part of this research): Unexpected change task, Misinformation story, Smarties task. In the second stage of research preschool children from the first stage of research (N=52) ages 3-5 (23 girls, 29 boys) were asked to do inhibitory control tasks: Tapping Task (Diamond & Taylor, 1996), Day and Night (Gerstadt, Hong & Diamond, 1994) (tasks’ initial adaptation in Latvia, Krone, 2013) and Dinky Toys (Goldsmith, Reilly, Lemery, Longley, & Prescott, 1995, Conway & Stifter, 2012, translation in Latvian as a part of this research). Results showed positive nuances in association among inhibitory control, theory of mind and dimensions of temperament in mothers’ and teachers’ reports. Boys have better abilities inhibit and plan their motor reactions and girls can better inhibit and design their verbal reactions which are related to better understanding that others can have different beliefs, wishes and goals from one’s beliefs, wishes and goals. Whereas both boys and girls better motor inhibitory control and abilities to plan, and better verbal inhibitory control and abilities to plan are related with better understanding that others’ beliefs can be false. There were no gender differences dimensions of temperament, inhibitory control and abilities of theory of mind. And there were no gender differences in associatons between inhibitory control and abilities of theory of mind.
dc.language.isoN/A
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPsiholoģija
dc.subjecttemperaments
dc.subjectreakciju apvaldīšanas kontrole
dc.subjectprāta teorija
dc.subjectdzimums
dc.titleTemperamenta un prāta teorijas saistības un dzimumatšķirības 3 – 5 gadus veciem bērniem: reakciju apvaldīšana un nepatieso pārliecību izpratne
dc.title.alternativePreschool children (3 – 5 years) associations and gender differences in temperament and theory of mind: inhibitory control and false believe understanding
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record