Collections in this community

Recent Submissions

 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXXIV 

  Unknown author (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2023-12)
  RFR XXXIV autoru uzanības centrā ir saturiski dažāds, atšķirīgu iespaidu, atmiņas un attieksmi veidojošs mantojums. Piemēram, Kaspars Kļaviņš no mūsdienu skatpunkta izvērtē vācbaltiešu garīdznieka, vēsturnieka, valodnieka ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXXIII 

  Koroļeva, Ilze (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022-12)
  Žurnāla “Reliģiski-filozofiski raksti” XXXIII laidiens veltīts Latvijas sabiedrības vērtību analīzei salīdzinošā perspektīvā. Ņemot vērā vērtību jēdziena daudzdimensionālo raksturu, vērtību apraksts, analīze un klasifikācija ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXXII 

  Krūmiņa-Koņkova, Solveiga; Ruiz-Pereira, Sebastian; Peterson, Voltair Alvarado; Mazlovskis, Arnis; Leitlande, Gita; Mieriņa, Inta; Stašulāne, Anita;Oželis, Remigijus; Plenne, Valdis Francisks; Grizāne, Maija; Dreimane, Jana (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022-09)
  Reliģiski-filozofiski raksti XXXII ir par telpas pieredzēšanu: par to, kā mēs izdzīvojam sevi vietā, kurā esam, un kā mēs izjūtam sevi šajā savā vietā vai vietā, kura tā arī nav kļuvusi vai nekad nebūtu varējusi kļūt par ...
 • Ethnicity, 2018/15 : Ethnicity: Diversity and Homogenization 

  Volkov, Vladislav (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  The articles published in this issue analyse ethnicity, diversity and homogenisation in Latvia's social memory and public space. This issue includes two book reviews: "Belonging and Separation in Roma, Russian and Latvian ...
 • Ethnicity, 2016/14 : Disputes and Ethnicity 

  Volkov, Vladislav (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  The articles published in this issue analyse the dispute and dispute resolution patterns in ethnic studies.
 • Ethnicity, 2015/13 : Debates on Ethnicity 

  Volkov, Vladislav (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015)
  The articles published in this issue address the topics of national-state and national identity building in the post-soviet era, in a postnational world, and in the multicultural setting, as well articles question the ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, Speciālizlaidums I 

  Kļaviņš, Kaspars; Jung Ran Park; Shvets, Svitlana; Pak, Antonina; Tsoy, Inna; Guryeva, Anastasia; Baltgalve, Agita; Haijima, Agnese; Šķestere, Ildze; Lāms, Ojārs; Miuller, Karole; Taivāns, Leons Gabriels; Kumpis, Arvydas; Byoung Yoong Kang; Didvalis, Linas; Kleinhofa, Ingrīda (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022-05-22)
  A special issue, “Remembering the Past and the Future - Korean Culture in a Changing World,” is devoted to understanding Korean culture. Regardless of the bulk of comprehensive information available today, accurate knowledge ...
 • Ethnicity, 2021/16 : Ethnicity, Memory and Social Anthropology 

  Volkov, Vladislav (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2021)
  The articles published in this issue analyse ethnicity, memory and various aspects of social anthropology.
 • Ethnicity, 2014/11 : Ethnic Identities in Political Reality 

  Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
  The articles published in this issue analyse ethnic minorities in political reality.
 • Ethnicity, 2014/10 : Ethnic Identities and National State 

  Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
  The articles published in this issue analyse the shaping of ethnic identities and the role of the national state.
 • Ethnicity, 2013/9 : Ethnic Diversity and Ethnic Studies 

  Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013)
  The articles published in this issue analyse the topic of ethnic diversity concerning the field of ethnic studies.
 • Ethnicity, 2013/8 : Ethnic Diversity and Ethnic Studies 

  Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013)
  The articles published in this issue analyse the topic of ethnic diversity concerning the field of ethnic studies.
 • Ethnicity, 2012/7 : Ethnic Minorities and Migrants 

  Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
  The articles published in this issue analyse the topic of ethnic minorities and migrants in Europe, the Chech Republic, Luxemburg and Latvia.
 • Ethnicity, 2012/6 : Ethnic Identities and Integration of the Society 

  Volkov, Vladislav; Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
  The articles published in this issue analyse ethnic identities and the integration of society.
 • Ethnicity, 2011/5 : Ethnic Identities and Integration of the Society 

  Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011)
  The articles published in this issue analyse the topic of ethnic identities and the integration of society.
 • Ethnicity, 2011/4 : Ethnic Identities and Integration of the Society 

  Volkov, Vladislav; Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011)
  The articles published in this issue analyse the problem of the integration of social and ethnic identities.
 • Ethnicity, 2010/3 : Russian Minorities in the Baltic States 

  Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010)
  This issue of the journal "Ethnicity" publishes articles united by one topic – the character of the policy of recognition of Russian ethnic minorities in Latvia, Lithuania and Estonia.
 • Ethnicity, 2009/2 : Politics of Recognition 

  Vladislav, Volkov (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010)
  The articles published in this issue analyse various forms of politics of recognition concerning ethnic identities as Poles and Russians and other ethnic minorities in connection to Latvia.
 • Ethnicity, 2009/1 : Politics of Recognition 

  Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2009)
  The articles published in this issue analyse various forms of politics of recognition concerning collective identity, identities of ethnic groups, recognition of ethnic minorities.
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXXI 

  Shakhnovich, Marianna; Kopirovsky, Alexander; Teryukova, Ekaterina; Beliakova, Nadezhda; Kliueva, Vera; Filippov, Boris; Lyutko, Eugene; Kalnina, Jana; Petrov, Ivan; Račiūnaitė-Paužuolienė, Rasa; Tēraudkalns, Valdis; Kiope, Māra; Runce, Inese; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga; Pazuhina, Nadežda; Grizāne, Maija; Kristberga, Laine; Popova, Diāna; Svanidze, Tekla; Schneider, Jennifer (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2021-12-16)
  The articles of Latvian and foreign researchers published in this issue represent various branches of humanities and social sciences. Researchers have used various research methods to help understand the research potential ...

View more