Show simple item record

dc.contributor.advisorKlempere-Sipjagina, Agita
dc.contributor.authorKalpmane, Ketlina
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-02T01:07:00Z
dc.date.available2016-07-02T01:07:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other53030
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/32010
dc.description.abstractAutores vārds: Ketlina Kalpmane Diplomdarba tēma: „Interešu izglītības sportā 6 – 7 gadu veciem bērniem programmas apbrobācija pirmsskolas izglītības iestādē”. Pētījuma mērķis: izstrādāt un aprobēt interešu izglītības sportā 6 – 7 gadus vecu bērnu programmu pirmsskolas izglītības iestādē. Diplomdarba saturs: 98 lapaspuses (ievads, 3 nodaļas, nobeigums, 46 izmantoto avotu un literatūras saraksta, 4 pielikumi). Darba teorētiskajā daļā- raksturota interešu izglītība pirmsskolā, sporta iespējas pirmsskolas izglītības iestādē 6 – 7 gadus veciem bērniem apzināšana, interešu izglītības sportā programmas izstrādāšana un aprobēšana. Darba praktiskajā daļā tika veikts interešu izglītības programmas aprobācijas izvērtējums, apkopoti un analizēti vecāku anketēšanas rezultāti, apkopoti un analizēti ekspertatzinumi. Diplomdarba rezultātā pilnveidota interešu izglītības programma sporta pulciņš „Kustību prieks”.
dc.description.abstractThe author’s name: Ketlina Kalpmane. Title of the Diploma paper: Interest education in sport for 6 – 7 year olds programs appbrobation in preschool. Aims of the Diploma paper: to develop and approbate interest education in sport for 6 - 7 year old children programs in pre-school education. Contents of the Diploma paper: 98 pages (introduction, 3 chapters, conclusion, 46 sources and bibliography, 4 appendixes) The theoretical part - describes interest education in pre-schools, physical education opportunities in pre-schools for 6 - 7 year olds, the program development and approbation in sports interest education. The practical part carried out the approbations evaluation of interest education in sport, summarized and analyzed parental questionnaires results, complied and analyzed experts opinions. As a result of the Diploma paper an interest education sports program “Kustību prieks” was improved.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectinterešu izglītība
dc.subjectsports
dc.subjectprogramma
dc.subjectpirmsskola
dc.subject6 - 7
dc.titleInterešu izglītības sportā 6 - 7 gadus veciem bērniem programmas aprobācija pirmsskolas izglītības iestādē
dc.title.alternativeInterest education in sport for 6 - 7 year olds programs approbation in preschool
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record