Show simple item record

dc.contributor.advisorKalvāns, Andis
dc.contributor.authorDžeriņš, Pēteris
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-02T01:09:54Z
dc.date.available2016-07-02T01:09:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other54788
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/32498
dc.description.abstractBakalaura darbā tiek pētīta jūras ūdens un gruntsūdens kontakta zonas dinamika Garciema pludmales nogulumos. Tika apkopota pieejamā informācija par pētījuma teritorijas ģeoloģisko un fizioģeogrāfisko uzbūvi, gruntsūdens un jūras ūdens ķīmisko sastāvu, jūras ūdens un gruntsūdens mijiedarbību krasta zonā, kā arī veikti lauka pētījumi un iegūto datu analīze. Lauka pētījumu ietvaros tika noteikta ūdens temperatūra, oks-red potenciāls, izšķīdušā skābekļa daudzums un pH, kā arī automātiskie mērījumi – ūdens līmenis un elektrovadītspēja urbumā, kurā novērojama jūras ūdens un pazemes ūdens dinamiska mijiedarbība.
dc.description.abstractBachelor’s work presents the study of dynamics of seawater and groundwater transition zone in Garciems beach sediments. Available information about research territorys geological and physiogeographical structure, groundwater and seawater chemical composition and interaction was gathered. Within field works, water temperature, ox-red potential, dissolved oxygen and pH were measured, combined with automatic measurements of water level and electrical conductivity in well, in which seawater and groundwater dynamic interaction was observed.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectĢeoloģija
dc.subjectjūras ūdens intrūzija
dc.subjectelektrovadītspēja
dc.subjectGarciema pludmale
dc.subjectjūras līmeņa svārstības
dc.titleJūras ūdens un gruntsūdens kontakta zonas dinamika Garciema pludmales nogulumos
dc.title.alternativeDynamics of seawater and groundwater contact zone in Garciems beach sediments
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record