Show simple item record

dc.contributor.advisorBērziņš, Māris
dc.contributor.authorBernāns, Kārlis
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-04T01:09:36Z
dc.date.available2016-07-04T01:09:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other53095
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/33495
dc.description.abstractBakalaura darbā „Iedzīvotāju sociāli-telpiskās atšķirības Pierīgas pilsētā – Salaspils piemērs” ir pētītas iedzīvotāju sastāva un izvietojuma jeb telpiskās atšķirības dažādās novada teritorijās, kas strauji mainās piepilsētas apdzīvojuma attīstības rezultātā. Pētījumam izvēlēta Salaspils pilsēta, jo tās vēsturiskā attīstība un dzīvojamo rajonu daudzveidība ļauj pētīt sociāli telpiskās atšķirības. Salaspils novads salīdzināts ar citiem Pierīgas novadiem. Bakalaura darba mērķis ir noteikt un raksturot iedzīvotāju sociāli telpiskās atšķirības Salaspils pilsētā suburbanizācijas procesu ietekmē. Pilsētas sociāli telpisko atšķirību izpētē izmantoti gan pieejamās statistikas dati, analizējot iedzīvotāju skaita un izvietojuma pārmaiņas, gan aptaujas rezultāti, lai veiktu iedzīvotāju sastāva izpēti. Darba pirmajā nodaļā aplūkotas teorētiskās nostādnes un galvenie jēdzieni, bet otrajā nodaļā apkopoti iepriekšējo pētījumu rezultāti par postsociālisma pilsētām raksturīgajiem transformācijas procesiem. Trešajā nodaļā aprakstīti izmantotie materiāli, kā arī datu ieguves un apstrādes metodes. Ceturtā nodaļa sniedz Salaspils novada vispārīgu raksturojumu, akcentējot pētījumam interesējošos jautājumus. Darba rezultātu nodaļā analizētas iedzīvotāju sociāli telpiskās atšķirības Salaspilī.
dc.description.abstractBachelors work "Suburban socio-spatial differentiation: the case of Salaspils town" studied spatial differences in different areas of the county, which rapidly changing because of suburbanization process. Salaspils city is selected because of its historical development and diversity of residential areas allows to explore the socio-spatial diferences. Salaspils county compared to other countys in suburban area of the Riga. The aim of bachelors work is to identify and characterize the socio-spatial differences at Salaspils city in affect of suburbanization process. In order to characterize the socio-spatial differences between Salaspils districts statistic data is used to analyze changes in population and its location and the survey results are used to study population changes. In the first chapter describes the work main concepts, the second chapter is devoted to the transformation processes in the former socialist countries. The third chapter describes the used methods and sources. The fourth chapter describes Salaspils county. The reserch results chapter is devoted to suburbanization and socio-spatial differences in Salaspils city.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectĢeogrāfija
dc.subjectsociāli telpiskās atšķirības
dc.subjectsuburbanizācija
dc.subjectpostsociālisma pilsētas
dc.subjectpiepilsētas apdzīvojums
dc.subjectSalaspils
dc.titleIedzīvotāju sociāli-telpiskās atšķirības Pierīgas pilsētā - Salaspils piemērs
dc.title.alternativeSocio - spatial differences in the vicinity of Riga - Salaspils example
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record