Show simple item record

dc.contributor.advisorBriede, Agrita
dc.contributor.authorPāps, Kristiāns
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-04T01:09:36Z
dc.date.available2016-07-04T01:09:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other53124
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/33497
dc.description.abstractMaģistra darbs “Sniega segas un tās izmaiņu ietekmējošo faktoru izvērtējums Latvijā” ir veltīts sniega segas biezuma un sniega segas pastāvēšanas ilguma ietekmējošo faktoru analīzei Latvijā. Kā viens no galvenajiem ietekmējošajiem faktoriem darbā tiek izvērtēta liela mēroga atmosfēras cirkulācija un to raksturojošie indeksi. Pētījuma mērķis ir izvērtēt liela mēroga atmosfēras cirkulācijas un fizioģeogrāfisko faktoru ietekmi uz sniega segas raksturu Latvijā. Galvenie iegūtie rezultāti liecina, ka sniega segas parametriem ir statistiski būtiska un cieša sakarība ar Ziemeļatlantijas oscilācijas (NAO) un Arktiskās oscilācijas (AO) atmosfēras cirkulācijas veidiem. Skaidri izteikta ir sniega segas parametru saistība ar augstumu virs jūras līmeņa, kā arī novērojumu stacijas attālumu no Baltijas jūras vai Rīgas līča. Ekstremālu sniega segas vērtību gadījumi atbilst ekstremālām atmosfēras cirkulācijas indeksu vērtībām, ciklonu darbībai un lokāliem Rīgas līča radītiem apstākļiem.
dc.description.abstractThe master’s thesis work “The assessment of influencing factors of snow cover and its changes in Latvia” is dedicated to the analysis of influencing factors of the depth of the snow cover and snow cover duration in Latvia. One of the main influencing factors studied is large scale atmospheric circulation and indices used to describe it. The aim of the research is to assess the influence of the large scale atmospheric circulation and physio-geographical conditions to the snow cover character in Latvia. The main results show that the characteristic parameters of snow cover studied have a significant correlation with atmospheric circulation of North Atlantic oscillation (NAO) and Arctic Oscillation (AO). There is a clear connection between characteristic parameters of snow cover and surface elevation and the distance to the Baltic Sea or The Gulf of Riga. Events of extreme values of snow cover correspond to extreme values of atmospheric circulation indices, cyclone activity and local conditions formed by The Gulf of Riga.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectĢeogrāfija
dc.subjectdienu skaits ar sniega segu
dc.subjectsniega segas biezums
dc.subjectNAO
dc.subjectAO
dc.subjectfizioģeogrāfiskie apstākļi
dc.titleSniega segas un tās izmaiņu ietekmējošo faktoru izvērtējums Latvijā
dc.title.alternativeThe assessment of influencing factors of snow cover and its changes in Latvia
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record