Show simple item record

dc.contributor.advisorKudreņickis, Ivars
dc.contributor.authorJefimova, Karīna
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-04T01:09:46Z
dc.date.available2016-07-04T01:09:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other54783
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/33530
dc.description.abstractMaģistra darbs "Publisku ūdeņu teritoriju plānošana: Cieceres ezera piemērs" ir balstīts uz autores praktisko pieredzi teritorijas plānošanā, tai skaitā, sabiedrības iesaistīšanas un līdzdalības nodrošināšanas pieredzi. Darba izstrādes gaitā ir veikta publiskā ezera izmantošanas un teritorijas plānošanas normatīvā regulējuma analīze, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu analīze. Darba autore darbā meklē atbildes uz problēmjautājumiem, kas saistīti ar publisko ezeru ūdens teritorijas izmantošanas plānošanu un ezera resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanu. Darba aktualitāti nosaka jaunā situācija, kad līdz ar “Zemes pārvaldības likuma” spēkā stāšanos pašvaldības ir savā administratīvajā teritorijā esošo publisko ezeru valdītājas. Darbā izstrādāto Cieceres ezera teritorijas plānošanas priekšlikumu plānots integrēt Brocēnu novada teritorijas plānošanas dokumentā, kurš patreiz ir izstrādes stadijā.
dc.description.abstractMaster's thesis "Planning of public water areas: case of Ciecere lake" is based on the author's practical experience in spatial planning, including practical experience in public involvement and participation as well. During the elaboration of the given Master's thesis analysis of Public Water Area and Spatial Planning related legislation were carried out. Similarly analysis of National, Regional and Local planning document were carried out to identify priorities set for development of Public Water Area. The author of the given Work search answers to the basic questions related to the planning of Public Water Area and how to ensure sustainable use of lake resources. Actuality and importance of the Work is based on the new situation, where according to the "Land Management Law" entry into force, Local municipality becomes a possessor of the Public Water Areas located within the administrative territory of the Municipality. Proposal for Ciecere Lake Area Planning elaborated during the Study Work will be presented to Broceni County as one of options of Planning of Public Water Area to be considered for integration in Broceni County Physical Plan, which is currently under development.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectArhitektūra
dc.subjectūdens izmantošanas plānošana
dc.subjectūdens teritorijas izmantošanas plānošana
dc.subjectūdens resursi
dc.subjectūdens teritorija
dc.subjectteritorijas funcionālā zonēšana
dc.titlePublisku ūdeņu teritoriju plānošana: Cieceres ezera piemērs
dc.title.alternativePlanning of public water areas: case of Ciecere lake
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record