Show simple item record

dc.contributor.advisorBudzila, Inese
dc.contributor.authorSevastjanova, Laura
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-04T01:11:34Z
dc.date.available2016-07-04T01:11:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other54817
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/33885
dc.description.abstractBakalaura darba tēma ir ’’Dzīves kvalitāte pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību’’. Pēc Pasaules Veselības Organizācijas datiem hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS) attīstās 40 – 50% ilgstošu smēķētāju un 2020. gadā tā būs trešais biežākais nāves iemesls. HOPS ir progresējoša slimība un tas ietekmē pacienta dzīves kvalitāti. Neskatoties uz medicīnas tehnoloģiju attīstību ārstēšanā svarīga loma ir pacienta līdzestībai. Izvirzītais pētījuma darba mērķis ir noskaidrot dzīves kvalitāti pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību un hipotēze- dzīves kvalitāti, pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību, ietekmē pacientu līdzestība ārstēšanas gaitā. Darbā tika pielietota kvantitatīvā pētniecības metode, izmantojot pētniecības instrumentu- aptaujas anketa. Bakalaura darbs ietver teorētisko un pētniecisko daļu, kas ir izklāstītas 29 lapaspusēs, izmantoti 29 literatūras un informācijas avoti, darbs papildināts ar 2 pielikumiem. Pētījuma iegūtie rezultāti pierāda, ka dzīves kvalitāti, pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību, ietekmē pacientu līdzestība ārstēšanas gaitā.
dc.description.abstractThe selected bachelor’s work thesis: ’’ The quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease.’’ According to World Health Organization data, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is developing 40 to 50% long-term smokers and in 2020 it will be the third highest cause of death. COPD is a progressive disease and it affects the patient's quality of life. Despite the development of medical technology in the treatment important role plays patient compliance. The aim of bachelor's work is to find out the quality of life of patients with chronic pulmonary disease and installed hypothesis- the patients compliance to their treatment, affect the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease. In The work is applied quantitative research method with the instrument of a research- questionnaire. A thesis consists of a theoretical part and research part, which are displayed in 29 pages, used 29 literature and information sources, the work is supplemented with 2 attachments. The study results proves that, the patients compliance to their treatment, affect the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectHOPS
dc.subjectdzīves kvalitāte
dc.subjectKalista Roja
dc.subjectaptauja
dc.titleDzīves kvalitāte pacientiem ar Hronisku Obstruktīvu Plaušu Slimību
dc.title.alternativeThe Quality of Life of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record