Show simple item record

dc.contributor.advisorGulbe, Dagnija
dc.contributor.authorKalna, Sandra
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-04T01:11:38Z
dc.date.available2016-07-04T01:11:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other55508
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/33897
dc.description.abstractMāsas pienākums ir rūpēties par savu personīgo higiēnu, veselību un izskatu, jo tikai vesela, labi kopta māsa var sniegt kvalitatīvu veselības aprūpi pacientam. Pētījuma tēma - māsas vizuālā izskata atbilstība ambulatorās prakses noteikumiem. Pamatojoties uz pētnieciskā darba mērķi, noskaidrot māsas vizuālā izskata atbilstību ambulatorās prakses noteikumiem, tika novērtēts māsas vizuālais izskats veselības centru apvienībā ambulatorajā praksē. Pētījumā pielietota kvantitatīvā pētniecības metode, kuras izmantošana ļauj iegūt informāciju par māsas vizuālo izskatu un uzvedību. Novērojot māsas pētniecības darbā bija iegūti dati. Pētījuma iegūtie dati tika apkopoti un analizēti. Tika izvirzīti secinājumi, kas apstiprināja pētījuma darba hipotēzi. Kvalifikācijas darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Kvalifikācijas darbs satur 40 lapas teksta datorsalikumā, tajā ir grafiski attēli, un pielikumi.
dc.description.abstractNurse’s responsibility is to take care of her own personal hygiene, health and outer appearance, because only healthy, well-groomed nurse can provide qualitative health care for patients. The theme of the research – conformity of nurse’s visual appearance to the position in out-patient practice. According to the research aim - to find out conformity of nurse’s visual appearance to the position in out-patient practice – visual appearance of nurses in out-patient practice and procedure rooms of a Riga health care center was examined. In the research quantitative investigation method – observation – was used, which enabled to obtain information on nurse’s visual appearance and behavior. By observing nurses, data was obtained for the research. The data was gathered and analyzed. Conclusions were highlighted, which confirmed the hypothesis of the research. In the result of research recommendations were developed. The qualification research is written in Latvian with abstract in Latvian and English. The qualification research contains 40 pages written in computer typesetting, with added graphic images and annexes.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectmāsa
dc.subjectmāsas profesionālais izskats
dc.subjectneverbālā saskarsme
dc.subjectmāsas loma pacientu aprūpē
dc.titleMāsas vizuālais izskats un tā atbilstība ambulatorajai praksei
dc.title.alternativeConformity of Nurse's Visual Appearance to the Position in Out-patient Practice
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record